« Najít podobné dokumenty

Obec Kryštofovo Údolí - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kryštofovo Údolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uprava_provozu.pdf (295.56 kB)
VYRIZUJE: XXXX XXXXXXX TEL-: XXX XXX XXX
<br> MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
<br> Odbor dopravně správních agend
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br> OBECNÍ ÚŘAD [Číslodopon MML100265/23-OD/Fri |— Krvštofova údolí ' _l CJ MML 118518/23 _" ““"" "“ '“ jaa—„Fe <.>
<br> »;
<br> |_
<br> počet listů: ] počet příloh: 1 počet listů příloh: 1
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.& 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci / silnici s dotčenými orgány (v souladu s ust.& 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.& 124,odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.& 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.& 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici ev.č.IU592,III/2784,III/27246 (dále jen „pozemní komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> Obec Kgštofovo Údolí,IČO 00671991,Kgštofovo Údolí č.p.166,460 01 Liberec 1,(dále jen
<br> „navrhovatel“) V termínu: od 5.6.2023 do 9.6.2023 (vždy 9:00-15:00 hodin)
<br> v rámci akce: "Silnice II/592 v Kryštofově Údolí - rizikové kácení"
<br> nebo V termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým bude povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní inspektorát,ze dne 13.4.2023,pod č.j.KRPL-35401-2/ČJ-2023...

Načteno

edesky.cz/d/6425166

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kryštofovo Údolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz