« Najít podobné dokumenty

Obec Útěchovičky - Návrhu závěrečného účtu DSO SOMPO za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útěchovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 - DSO Sompo.pdf [0,22 MB]
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 30419/2023 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br> se sídlem Roučkovice 63,395 01 Pacov,IČO: 07831137
za rok 2022
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 25.července 2022 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.září 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 21.března 2023 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním
kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 21.března 2023 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Černovice
<br> za Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br> Roučkovice 63
<br> 395 01 Pacov
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: Mgr.XXX XXXXXX - předseda
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,BBus <.>,DiS.- účetní
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění t...
Návrh závěrečného účtu za rok 2022, DSO SOMPO.pdf [0,31 MB]
Licence: D7N7 XCRGBZUC / ZNC (24012022 / 24012022)
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)
<br>
<br> sestavený ke dni 31.12.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 07831137
<br> název Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br> ulice,č.p.Roučkovice 63
<br> obec Pacov
<br> PSČ,pošta 395 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 724070417
<br> fax
<br> e-mail starosta@mestocernovice.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 2 000,00 2 000,00 181,81
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem 2 000,00 2 000,00 181,81
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjem z úroků 2 000,00 2 000,00 181,81
<br> 214 Přijaté výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00 181,81
<br> 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým
vztahem
<br> 2 000,00 2 000,00 181,81
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 000,00 2 000,00 181,81
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 000,00 2 000,00 181,81
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 000,00 2 000,00 181,81
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.PLNĚNÍ...

Načteno

edesky.cz/d/6425154

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útěchovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz