« Najít podobné dokumenty

Obec Benetice - ZO_20220621

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZO_20220621
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benetice č.4/207 konaném dne 21.6.2022
v kanceláři Obecního úřadu Benetice,Benetice 46,675 06 Benetice
Starostka jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin.Jako zapisovatele určila XXXX XXXXX Novotného <.>
Hlasování je,není-li uvedeno jinak,veřejné prováděné zdviháním rukou <.>
Počet přítomných členů: 6 z celkových 7
Jmenovitě: Vostalová J <.>,Novotný R <.>,Krejčí K <.>,Valík M <.>,Vodová P <.>,Herbrich V <.>
Omluven: XXXXXX XXX
Zapisovatel: XXXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX
Veřejnost: XXXXXXXXXXX XXXXX
Předsedající XXXXXXXXX ke schválení následující program jednání:
X.Plnění usnesení z minulého ZO
2.Projednání závěrečného účtu obce za r.2021
3.Projednání závěrečného účtu školy za r.2021
4.Projednání účetní závěrky obce
5.Projednání účetní závěrky školy
6.Projednání žádosti ředitelky školy o převedení výsledku hospodaření do rezervního fondu
7.Projednání záměru prodeje částí pozemku p.č.51/33
8.Různé
Navržené usnesení:
Zastupitelstvo obce určilo jako ověřovatele zápisu Petru Vodovou (ověřovatel č.1) a Krejčího Karla (ověřovatel č.2) a schválilo navržený program jednání <.>
Usnesení č.1 bylo přijato 6 hlasy,proti 0,zdržel se 0
Zastupitelstvo obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu zasedání:
1) Plnění usnesení z minulého ZO
<br> Úkoly stanovené v minulém zasedání byly splněny <.>
<br> 2) Projednání závěrečného účtu obce
Navržené usnesení:
ZO schválilo závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Usnesení č.2 bylo přijato 6 hlasy,proti 0,zdržel se 0
<br>
<br>
3) Projednání závěrečného účtu školy
Navržené usnesení:
ZO schválilo závěrečný účet školy
Usnesení č.3 bylo přijato 6 hlasy,proti 0,zdržel se 0
<br> 4) Projednání účetní závěrky obce
Navržené usnesení:
ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2021
Usnesení č.4 bylo přijato 6 hlasy,proti 0,zdržel se 0
<br> 5) Projednání účetní závěrky školy
Navržené usnesení:
ZO schválilo ú...

Načteno

edesky.cz/d/6424883

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Benetice
26. 05. 2023
11. 05. 2023
11. 05. 2023
11. 05. 2023
11. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Benetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz