« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Svazku Domažlicko za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1188020490_0_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko 2022 - datová zpráva (1).pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Elektronicky
Čj: PK-EK/2475/22
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Domažlicko <,>
<br> IČO: 18232507
za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
02.12.2022 – dílčí přezkoumání
05.05.2023 – konečné přezkoumání
<br> na základě § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko
Babylon 27,344 01 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2022 – 31.12.2022
<br> Přezkoumání vykonala: kontrolorka - Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna:
- XXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Domažlicko
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 19.3.2023 podle § 5 odst.zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
Kontrola byla ukončena na místě dne 5.5.2023 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních <.>
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO Domažlicko byl zveřejněn na
<br> elektronické úřední desce ve dnech 11.11.2022 –
31.12.2021 <.>
<br> Rozpočtová opatření K 31.12.2022 byla schválena 4 rozpočtová opatření <,>
příjmy rozpočtu byly navýšeny celkem o částku
222 090,00 Kč,výdaje rozpočtu byly navýšeny celkem
o částku 228 000,00 Kč.Všechna rozpočtová opatření
byla řádně zveře...

Načteno

edesky.cz/d/6424823

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz