« Najít podobné dokumenty

Město Sezimovo Ústí - Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sezimovo Ústí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

otevřít dokument
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ www.sezimovo-usti.cz
IČ: 00252859 Dr.E.Beneše 21 E-mail: posta@sezimovo-usti.cz
DIČ: CZ 00252859 391 01 Sezimovo Ústí Datová schránka: h76j9ss
Č.účtu: 7200005553/8040 Tel.: 381 201 111 Fax: 381 263 179
<br>
<br>
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
STAROSTA MĚSTA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P o z v á n k a
<br>
Vážení spoluobčané <,>
<br> dovolte mi,abych Vás pozval na 5.veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí <,>
které svolávám
<br> na den 07.06.2023 od 18:00 hodin
do foyer Spektrum,nám.T.Bati 701,Sezimovo Ústí
<br>
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Zpráva o kontrole plnění usnesení z 4.veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne
<br> 12.04.2023
4.VST – VH společnosti (mat.č.25/2023)
5.Zobousměrnění ul.Rudé armády – Majetkoprávní vypořádání s KOVOSVIT MAS
<br> Machine tools,a.s.(mat.č.26/2023)
6.Výstavba lokality Nechyba III.– finanční vypořádání (mat.č.27/2023)
7.TJ Spartak – dar ME U16 a U18 mužů v softballu (mat.č.28/2023)
8.Bezúplatný převod zábran – Správa města (mat.č.29/2023)
9.Směna pozemků – město Planá nad Lužnicí (mat.č.30/2023)
10.Zápis č.2 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat.č.31/2023)
11.Zápis č.4 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat.č.32/2023)
12.Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r.2022 (mat.č.33/2023)
13.Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období 1–4/2023 (mat.č <.>
<br> 34/2023)
14.Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r.2023 č.13–16 (mat.č.35/2023)
15.Dotazy občanů
16.Závěr
<br>
<br>
S pozdravem
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXX,LL.M.v.r <.>
starosta města
<br>
<br> Sezimovo Ústí,dne 26.05.2023

Načteno

edesky.cz/d/6424728

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sezimovo Ústí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz