« Najít podobné dokumenty

Obec Mratín - Střednědobý výhled rozpočtu obce Mratín na r. 2024 - 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mratín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění schváleného Středněnobého výhledu rozpočtu r. 2024 _ 2025 obec Mratín.pdf
Obec Mratín Kostelecká 131 250 63 MRATÍN OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU obce Mratín na r.2024 – 2025 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Mratín na r.2024 - 2025 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Mratín – https://www.mratin.cz/strednedobe-vyhledy/ds-1041/archiv=0&p1=4560 Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Mratín,Kostelecká 131,250 63 Mratín v úředních hodinách Po a Stř.od 17:00 – 19:00h v ostatních dnech individuálně na tel.: 326 981 973.Doba trvání zveřejnění: do zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU OBCE MRATÍN NA ROK 2023 Návrh rozpočtu obce Mratín na rok 2023 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Mratín – https://www.mratin.cz/navrh-rozpoctu-na-r-2023- obec-mratin/d-5004/p1=4560 Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Mratín,Kostelecká 131,250 63 Mratín v úředních hodinách Po a Stř.od 17:00-19:00h v ostatních dnech individuálně na tel.: 326 981 973.Doba trvání zveřejnění: do doby zveřejnění rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024-2025 obec Mratín
Příjmy r.2024 r.2025
<br> Daňové příjmy 24 000 000,00 24 000 000,00
<br> Nedańové příjmy 2 300 000,00 2 300 000,00
<br> Kapitálové příjmy 300 000,00 300 000,00
<br> Přijaté dotace ( předpokládané ) 350 000,00 350 000,00
<br> Příjmy celkem 26 950 000,00 26 950 000,00
<br> Financování - příjmy
<br> ( Splátky úvěru od TS Mratín) - -
<br> Příjmy celkem 26 950 000,00 26 950 000,00
<br> Výdaje
<br> Komunikace 200 000,00 500 000,00
<br> Dopravní obslužnost 800 000,00 800 000,00
<br> Předškolní zařízení 2 100 000,00 2 500 000,00
<br> Základní školy
<br> Knihovna 13 000,00 13 000,00
<br> Kultura,památky 100 000,00 100 000,00
<br> Sport,kultura,tělovýchovná činnost 800 000,00 800 000,00
<br> Vodní hospodářství 1 000 000,00 1 500 000,00
<br> Nebytové hospodářství 300 000,00 300 000,00
<br> Veřejné osvětlení 370 000,00 370 000,00
<br> Pohřebnictví 9 000,00 9 000,00
<br> Komunální služby 1 600 000,00 2 000 000,00
<br> Komunální odpady 2 400 000,00 2 900 000,00
<br> Údržba obce,péče o zeleň 1 500 000,00 2 500 000,00
<br> Obecní policie Mratín 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> Požární ochrana 30 000,00 30 000,00
<br> Činnost místní správy 5 600 000,00 5 600 000,00
<br> Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 320 000,00 1 220 000,00
<br> Kapitálové výdaje ( pořízení majetku) 4 808 000,00 4 808 000,00
<br> Výdaje celkem 26 950 000,00 26 950 000,00
<br> Financování - -
<br> Financování celkem - -
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Obec Mratín - schválený střednědobý výhled rozpočtu

Načteno

edesky.cz/d/6424688

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mratín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz