« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Usnesení z 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín
USNESENÍ z 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín konaného dne 25.5.2023 v zasedací místnosti starosty
=======================================================
UZ 8/1/2023 Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.s c h v a l u j e program 8.veřejného zasedání ZoK a ověřovatele zápisu
UZ 8/2/2023 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Krumsín
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
1.b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení ZoK dle důvodové zprávy
<br> UZ 8/3/2023 Zpráva o činnosti za uplynulé období
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
1.b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti za uplynulé období dle důvodové zprávy
<br> UZ 8/4.1./2023 Zpráva o hospodaření obce k 30.4.2023
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.b e r e n a v ě d o m í zprávu o hospodaření obce k 30.4.2023 dle důvodové zprávy
UZ 8/4.2./2023 Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.s c h v a l u j e úpravu rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.5/2023 dle přílohy
<br> UZ 8/5/2023 Závěrečný účet Obce Krumsín za rok 2022 a účetní závěrka Obce Krumsín a
<br> Základní školy Krumsín,příspěvkové organizace ke dni 31.12.2022
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.v y j a d ř u j e s o u h l a s s celoročním hospodařením obce Krumsín za rok 2022 bez
<br> výhrad
<br> 2.b e r e n a v ě d o m í,že ztráta z hospodářského výsledku Základní školy Krumsín <,>
<br> příspěvkové organizace za rok 2022 ve výši 6.410,79 Kč bude uhrazena z rezervního
fondu školy
<br> 3.u k l á d á starostovi obce požádat Krajský úřad Olomouckého kraje v zákonném
<br> termínu o audit hospodaření obce za rok 2023
<br> zodpovídá: starosta termín a kontrola: 30.6.2023
<br> 4.s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Krumsín k 31.12.2022
5.s c h v a l u j e účetní závěrku Základní školy Krumsín,příspěvkové organizace...

Načteno

edesky.cz/d/6424659

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz