« Najít podobné dokumenty

Obec Vřesová - Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Vřesová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vřesová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8.ZO-2023 pozvánka[1].pdf [0,11 MB]
O B E C V Ř E S O V Á
<br>
Oznámení
<br>
V souladu s § 92 odst.1 a § 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů
<br> svolávám
<br> 8.zasedání Zastupitelstva obce Vřesová
<br> dne 3.6.2023 od 8:00 hodin
<br> do kinosálu v budově Obecního úřadu Vřesová,Vřesová 3,357 43 Vřesová
<br>
N Á V R H P R O G R A M U:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do
<br> obecního systému odpadového hospodářství – EKO-KOM,a.s <.>
<br> 5.Memorandum o společném postoji k podpoře transformace a rozvoji regionu Sokolovsko
<br> 6.Letní putovní kino - žádost o projednání
<br> 7.Pronájem pozemku p.č.69/43 k.ú.Vřesová
<br> 8.Žádosti o finanční dary
<br> 9.Ozdravný pobyt 2023
<br> 10.Projekt komunitní práce
<br> 11.Opatření proti průtahům při pořizování Územního plánu Vřesová
<br> 12.Dohoda o odkoupení nemovitého majetku
<br> 13.Den dětí – balíčky,atrakce
<br> 14.Účetní závěrka a Závěrečný účet za rok 2022
<br> 15.Rozpočtové opatření 2/2023
<br> 16.Různé – diskuze
<br> 17.Závěr
<br>
<br> XXXXX XXXX v.r <.>
starosta obce
<br>
<br>
<br> Tato pozvánka je současně dokladem k žádosti pro zaměstnavatele o poskytnutí potřebného
pracovního volna dle § 70 a § 71 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
a § 200 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>

Načteno

edesky.cz/d/6424604

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vřesová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz