« Najít podobné dokumenty

Obec Pohoří (Praha-západ) - Městský úřad Černošice - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohoří (Praha-západ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 145/2023 (148.24 kB)
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.: 77756/2023/Kou V Praze dne 24.05.2023
Č.j.: MUCE 89100/2023 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.145/2023
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě
návrhu,který 10.5.2023 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO: 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín
<br> v zastoupení na základě plné moci
<br> XXXX XXXXX Elektroslužba,IČO XXXXXXXX,Krhanice XX,XXX XX Krhanice
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní
odbor Praha venkov – JIH,Dopravní inspektorát dne 30.6.2022 a Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje,p.o.dne 11.5.2023 a dne 14.6.2022 zn.4854/22/KSUS/KLT/JRC <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci silnici III/1052 a místní
komunikaci v Pohoří - Skalsku,v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dopravní značení bude umístěno dle předložené situace DIO,která je přílohou a nedílnou
součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> v termínu: od 19.6.2023 do 23.6.2023
<br> Z důvodů: stavební práce – uložení IS
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přesný termín prací nahlásí žadatel / zhotovitel Městskému úřadu Černošice,OSÚ -
<br> oddělení dopravy a správy komunikací jeden den před započetím prací na jeden z kontaktů
u...
plánek (369.29 kB)
MAŠEK ELEKTRO s.r.o <.>
<br> Skalsko Pohoří
<br> Pokládka kabelů <.>
<br>
2023-05-12T06:47:05+0200
XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/6424562

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohoří (Praha-západ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz