« Najít podobné dokumenty

Město Moravský Krumlov - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravský Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
5 Miroslav uI J.Fučí
<br> Urbonlo
<br> |."(mám“
<br> 05301:
<br> *!
<br> “£.<.>.1
<br> u „: SOUHLASIME día ustanovení 5 77 odst.2 pian mamut.361/2000 Sb.<.> | % o valném * |
<br> Q.: j.: KRPB mne:-zozmmos r ' „3- Znojmo dne 11.5 2023 & Míč/„,<.> ;,za m ZN por.Mgr.Ladíslav me
<br> MESTQ \IIŘOSLAV MIROSLAV PSČ 671 72,ókre; Znojmo
<br> DíČCZOOZQBíť/í (a)
<br> >_ uš :
<br>.?
<br> '0 „__ g a
<br> ; Gm" : \\ _ <,o \.I'; |
<br> |
<br> 9:—.<.>.<.>,“w.-ws.<.>.<.> „.<.>.mm“ v Jana:—__ up:-u_n _“ „._! __ _ UO.—Iana <.>
<br> '._ *,I i _ _ „ n.<.>.—.<.>.v.<.> “ "Wu ataman
<br> 5 nam.: B 3= ns DUMAsm.W :?.ů "* “ _ "“ ' "" ' Wool-v.mmm woe J.Fuenu : XXXXX
<br> a <,>
<br> qunmwz eN
<br> hv" am“.(:
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1 <,>
<br> Zml'Q/ck“ ' 3.3
Stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Moravský Krumlov
odbor dopravy
<br> náměstí Klášterní 125,672 11 Moravský Krumlov
<br>
<br> Č.j.: MUMK 9885/2022 Moravský Krumlov 24.5.2022
<br> Telefon: 515 300 775
<br> Mob: 770 137 229
<br> E – mail: cveckovak@mkrumlov.cz
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> DS DUMA,s.r.o <.>,Znojemská 187,671 28 Jaroslavice,IČ: 09358641
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Moravský Krumlov,odbor dopravy,který je podle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen zákon),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II <.>,III.třídy a na místních
<br> komunikacích,po písemném odsouhlasení DI Policie ČR Znojmo ze dne 11.5.2023 pod č.j <.>
<br> KRPB-99897/ČJ-2023-061306 a majitelem komunikace Městem Miroslav <.>
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> přechodnou úpravu provozu:
<br>
<br> na místní komunikaci: ulice Julia Fučíka
<br>
<br> v termínu: od 12.6.2022 do 16.11.2023
<br>
<br> dopravní značení: viz.přiložený situační výkres dopravního značení zpracovaný
<br> společností URBANIA,který je nedílnou součástí tohoto stanovení
<br> přechodné úpravy provozu
<br>
<br> z důvodu: realizace stavby „Rekonstrukce ul.J.Fučíka,Miroslav“
<br>
<br> objízdná trasa: nevyznačena,místní komunikace lze užívat jako slepé
<br>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
1.Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů.Dopravní značení musí v souladu § 62 odst.6 zákona o silničním provozu
<br> svými rozměry,barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním tech...

Načteno

edesky.cz/d/6424502

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravský Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz