« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
ZA ROK 2022,VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Níže uvedený návrh závěrečného účtu bude projednán na řádném 69.zasedání valné hromady
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech,které se bude konat dne 16.6.2023 od 9:00 hod.v
zasedací místnosti v sídle svazku na adrese Studentská 328/64,Karlovy Vary - Doubí <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí a měst uplatnit písemně ve
lhůtě do 15.6.2023 na adrese sídla svazku Studentská 328/64,360 07 Karlovy Vary či na emailové
adrese vsozc@vodakva.cz nebo ústně při projednávání návrhu na řádném 69.zasedání valné
hromady svazku obcí <.>
<br>
<br> VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  OBCÍ  ZÁPADNÍCH  ČECH,  se  sídlem  v  Karlových  Varech,  zapsané 
do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod reg. č. 7/1993 
<br> Závěrečný účet svazku obcí za rok 2022, Rozbor hospodaření VSOZČ 
<br> Obsah: 
<br> Úvod  1 
<br> 1.Hospodaření VSOZČ 2 
<br> 2.Investiční výstavba VSOZČ 3 
<br> a) Úvod 3 
<br> b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje  3
<br> c) Stavební investice na území Plzeňského kraje 9 
<br> d) Automatizace objektů 12 
<br> e) Strojní investice 12 
<br> 3.Majetek VSOZČ 13 
<br> Přílohy: 
<br> 1.Plnění rozpočtu VSOZČ za r. 2022 14 
<br> 2.A Rozvaha 15 
<br> 2.B Výkaz zisku a ztráty 16 
<br> 3.A Přehled přijatých investičních dotací a příspěvků na investice v r. 2022 17 
<br> 3.B Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31. 12. 2022 18 
<br> 3.C Majetek zatížený zástavním právem k 31. 12. 2022 19 
<br> 4.Plán investic pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj na r. 2022 20 
<br> 5.Plán investic pro Plzeňský kraj na r. 2022 21 
<br> 6.Přírůstky majetku za rok 2022 22 
<br> 7.Hodnota majetku VSOZČ k 31. 12. 2022 24 
<br> 8.Čerpání investic za r. 2022 v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji 25 
<br> 9.Čerpání investic za r. 2022 v Plzeňském kraji 28 
<br> 1...

Načteno

edesky.cz/d/6424405

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz