« Najít podobné dokumenty

Město Příbor - VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu Příbor, Čs. armády

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2605-60861_-_VV_OOP_Příbor_ul._Čs._armády.pdf (767 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče
<br>
<br>
<br> Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice,Štefánikova 1163/12,CZ-742 21 Kopřivnice
IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br>
<br> ZE DNE: 23.05.2023
<br> Č.J.: 60861/2023/VaZu
SPIS.ZN.: SÚP-294/2023
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing.Zuzana Válková / SÚP
TELEFON: 556 879 689; 736 614 205
E-MAIL: zuzana.valkova@koprivnice.cz
DATUM: 26.05.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kopřivnice,odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče,příslušný
podle § 124 odst.6 a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě návrhu společnosti XXXX XXXXXXXXX Creative Platform s.r.o <.>,IČ 01984691,Boženy
Němcové 1238,742 58 Příbor,zastoupené na základě plné moci panem Václavem Mošťkem <,>
Hájov 132,742 58 Příbor (dále též „žadatel“) ze dne 23.05.2023,vyjádření Policie ČR - Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje,územní odbor Nový Jičín,dopravní inspektorát <,>
XXXXXXXXXX XXXXX X,XXX XX Nový Jičín čj.KRPT-XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne 24.05.2023
a v souladu s § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní komunikaci,ul.Čs.armády v k.ú.Příbor za účelem zajištění bezpečnosti silničního
provozu a pro zajištění pracovního místa při umístění lešení pro opravu fasády a střechy u domu
čp.225,v termínu:
<br> 29.05.2023 – 28.07.2023 <.>
<br> Pro umístění dopravního značení na dotčené pozemní komunikace se stanoví tyto podmínky:
<br> 1.Umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle pracovního schématu B/2
(Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení
vozovky na jeden jízdní pruh),které ...

Načteno

edesky.cz/d/6424404

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz