« Najít podobné dokumenty

Obec Prusice - Zákaz rozdělávání ohňů od 12 hod. 26.5.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prusice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/vystraha-chmu-na-nebezpeci-pozaru-pro-st-100891/
Rozcestník Výstrahy ČHMÚ na NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ ve Středočeském kraji | Portál krizového řízeníVýstrahy ČHMÚ na NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ ve Středočeském kraji
26.května 2023
V případě,že Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek,kdy jsou na základě " Nařízení Středočeského kraje č.3/2020,o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru ",zakázány činnosti uvedené v čl.4 tohoto nařízení <.>
Doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit,které by mohly vyvolat požár: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod,případně i ohrožení životů.Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích,nevypalovat trávu,neodhazovat cigaretové nedopalky na zem,nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.Řídit se místními vyhláškami a zákazy,které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.Dbát na úsporné hospodaření s vodou   V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:
rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např.pálení klestu a kůry,spalování hořlavých látek na volném prostranství) <,>
kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
používání zábavní pyrotechniky <,>
vypouštění „lampionů štěstí“ <,>
jízda parní lokomotivy <,>
používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení <,>
vypouštění „lampionů štěstí“ <,>
vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování <,>
zastavení motorových vozidel na místech,kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály,např.suchou trávou,slámou,strništěm,podrostem,listím,rozlitým palivem apod <.>
Věstník právních předpisů Středočeského kraje částka 4 "Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru"  - ZDE

Načteno

edesky.cz/d/6424293

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prusice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz