« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřichov (Přerov) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřichov (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
<br> Oddělení dopravně správních agend
<br> Bratrská 34,750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: Smetanova 2015/7,750 02 Přerov I - Město,telefon: +420 581 268 111 (ústředna)
<br> Spis zn.: MMPr/088473/2023/DS/MlI Přerov,dne 25.5.2023
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/101609/2023/MlI
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> iveta.mlcochova@prerov.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> 63/2023
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
<br> příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon silničním provozu“),oprávněný ke stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,postupem v souladu s částí šestou zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - § 171 a násl <.>,vydává opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích III/43419 k.ú.Oldřichov,III/43714
<br> k.ú.Šišma a II/434 k.ú.Sušice v okr.Přerov v rámci stavební akce „V403/408 zdvojení vedení –
<br> odstranění vedení V403“
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,na
<br> základě písemného návrhu: EGEM s.r.o <.>,IČO 63886464,Novohradská 736/36,České Budějovice 6 <,>
<br> 370 01 České Budějovice 1,kterého zastupuje SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 62363701,Hamerská 304/12 <,>
<br> Holice,779 00 Olomouc 9 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 10.5.2023,po projednání s Policií České
<br> republiky,Kr...
bez názvu
2xA4Situace 1
<br> Vypracoval:
<br> Název akce:
<br> Název objektu:
<br> Příloha:
<br> Datum:
<br> Č.výkresu:Formát: Č.soupravy:
<br> Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> X
Přechodné dopravní značení
<br> Demontáž vodičů vedení
ZVN 400 kV V403
<br> S
<br> Situace Schéma
<br> B20a /30/
<br> B20a /30/
<br> 30
<br> 30
<br> B20a /70/
<br> B20a /70/
<br> A15
<br> A15
<br> 70
<br> 70
<br> B21a
<br> B21a
<br> B20a /50/
<br> B20a /50/
<br> 50
<br> 50
<br> B26
<br> B26
<br> Demontáž vodičů vedení ZVN
400 kV V403
<br> Schéma
<br> Schéma
<br> Schéma
<br> Schéma
<br> STANOVENO
<br> č.j.MMPr/101609/2023/MlI
25.5.2023
Magistrát města Přerova
<br>
1: Situace

Načteno

edesky.cz/d/6424171

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřichov (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz