« Najít podobné dokumenty

Obec Čížkov (Pelhřimov) - Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čížkov (Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 53348/2023 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Čížkov
<br> se sídlem Čížkov 53,393 01 Pelhřimov,IČO: 00511323
za rok 2022
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2023 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření a podle § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem <,>
který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 23.května 2023 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Čížkov
<br> Čížkov 53
<br> 393 01 Pelhřimov
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
Podklady předložili: XXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Čížkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostat...

Načteno

edesky.cz/d/6424058

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Čížkov (Pelhřimov)
27. 05. 2023
17. 05. 2023
17. 05. 2023
16. 05. 2023
09. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Čížkov (Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz