« Najít podobné dokumenty

Obec Čížkov (Pelhřimov) - Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čížkov (Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 53348/2023 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Čížkov
<br> se sídlem Čížkov 53,393 01 Pelhřimov,IČO: 00511323
za rok 2022
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2023 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření a podle § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem <,>
který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 23.května 2023 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Čížkov
<br> Čížkov 53
<br> 393 01 Pelhřimov
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
Podklady předložili: XXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Čížkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostat...

Načteno

edesky.cz/d/6424058

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čížkov (Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz