« Najít podobné dokumenty

Obec Slavošov - SCHVÁLENÝ- Závěrečný účet roku 2022 DSO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slavošov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet DSO za r 2022.pdf (2.84 MB)
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022
Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
Zbraslavice 7
285 21
<br> 70911088
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 603 975 606
E-mail k.bradnova@seznam.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 4
<br> Měsíční stav finančních prostředků 5
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 6
<br> Porovnání příjmů a výdajů 7
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 8
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 9
<br> FIN 2-12M k 31.12.2022 11
<br> Rozvaha k 31.12.2022 22
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 25
<br> Příloha 12 2022 27
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2022 41
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 47
<br> Strana
<br>
<br> Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce,IČO 70911088 KEO4 1.12.2 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Nákladové účty
<br> 513 Náklady na reprezentaci 0,00 858,66 0,00
518 Ostatní služby 16 441,71 28 458,36 22 946,86
543 Dary a jiná bezúplatná předání 15 000,00 0,00 5 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 21 240,00 21 240,00 21 240,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 8 516,00 0,00 0,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 53 072,00 56 112,00 53 816,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2022
<br>
<br> Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce,IČO 70911088 KEO4 1.12.2 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Výnosové účty
<br> 662 Úroky 72,18 12,48 4,48
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 106 946,48 108 296,48 108 806,48
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2022
<br>
<br> Mikroregion Zbraslavicko ...

Načteno

edesky.cz/d/6424044

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slavošov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz