« Najít podobné dokumenty

Obec Bor u Skutče - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bor u Skutče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Bor u Skutče IČ: 00496987
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 26.05.2023 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 5.1.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumane období od 01.01.2022 do 31.12.2022.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 26.05.2023 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: — Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření kpřezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14.7.2022 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomní: lng.Vladko XXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 26.5.2023 <.>
<br> A.Výsledek jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.l.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyl...

Načteno

edesky.cz/d/6424027

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bor u Skutče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz