« Najít podobné dokumenty

Obec Černiv - Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření obce Černiv za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černiv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022_Zprava_obce (1)
odbor kontroly
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 23.05.2023
Spisová značka: KUUK/032738/2022/7
Číslo jednací: KUUK/077002/2023
ÚID: kuukes8c13ad14
Počet listů/příloh: 9/0
Vyřizuje/linka: Ing.Hedvika Feixová/901
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Černiv za rok 2022,IČ: 00526100
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 03.08.2022 a bylo provedeno
na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Černiv,na adrese Černiv 21,410 02 Lovosice <,>
dne 13.09.2022 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
- Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Černiv,na adrese Černiv 21 <,>
410 02 Lovosice,dne 23.05.2023 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
- Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
- XXXX XXX - starosta
- XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Strana X (Celkem 9)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“):
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních f...
2022_Zprava_obce (1)
odbor kontroly
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 23.05.2023
Spisová značka: KUUK/032738/2022/7
Číslo jednací: KUUK/077002/2023
ÚID: kuukes8c13ad14
Počet listů/příloh: 9/0
Vyřizuje/linka: Ing.Hedvika Feixová/901
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Černiv za rok 2022,IČ: 00526100
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 03.08.2022 a bylo provedeno
na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Černiv,na adrese Černiv 21,410 02 Lovosice <,>
dne 13.09.2022 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
- Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Černiv,na adrese Černiv 21 <,>
410 02 Lovosice,dne 23.05.2023 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
- Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
- XXXX XXX - starosta
- XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Strana X (Celkem 9)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“):
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních f...
Stáhnout
Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření obce Černiv za rok 2022 | Obec ČernivZpráva o výsledku přeskoumání hospodaření obce Černiv za rok 2022
Kvě 25,2023
Version
Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření obce Černiv za rok 2022
Kvě 30 Út 17:00 Úřední hodiny v Obecní úřad Úřední hodiny v Obecní úřad Kvě 30 @ 17:00 – 18:00 Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.Čvn 1 Čt celý den Svoz bioodpadu v Černiv Svoz bioodpadu v Černiv Čvn 1 celý den
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota,která v sobě váže spousty živin,které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.Mezi bioodpad patří: listí,tráva,plevel,zbytky ovoce,zeleniny,čajové sáčky,kávová sedlina,zbytky rostlin,piliny,[.<.>.] Čvn 6 Út 17:00 Úřední hodiny v Obecní úřad Úřední hodiny v Obecní úřad Čvn 6 @ 17:00 – 18:00 Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.Čvn 13 Út 17:00 Úřední hodiny v Obecní úřad Úřední hodiny v Obecní úřad Čvn 13 @ 17:00 – 18:00 Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.Čvn 15 Čt celý den Svoz bioodpadu v Černiv Svoz bioodpadu v Černiv Čvn 15 celý den
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota,která v sobě váže spousty živin,které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.Mezi bioodpad patří: listí,tráva,plevel,zbytky ovoce,zeleniny,čajové sáčky,kávová sedlina,zbytky rostlin,piliny,[.<.>.] Čvn 20 Út 17:00 Úřední hodiny v Obecní úřad Úřední hodiny v Obecní úřad Čvn 20 @ 17:00 – 18:00 Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.Čvn 27 Út 17:00 Úřední hodiny v Obecní úřad Úřední hodiny v Obecní úřad Čvn 27 @ 17:00 – 18:00 Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.Zobrazit kalendář
Adresa
XXXX XXX – starosta obce
Přijmout vše Upravit nastavení Zavřít n...

Načteno

edesky.cz/d/6423991

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černiv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz