« Najít podobné dokumenty

Obec Želechovice - Usnesení ze 4. zasedání z 22. 5. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 4. zasedání z 22. 5. 2023
Usnesení
ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Želechovice,které se konalo dne 22.5.2023 <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Želechovice schválilo:
<br>
1.program zasedání včetně zrušení bodu č.3 programu a dále jeho rozšíření o body: rozpočtové
opatření č.6/2023 z 22.5.2023,posílení rozpočtu na investice; žádost „o opravu pozemní
komunikace v majetku obce p.č.858/1,ostatní plocha,ostatní komunikace před rodinnými domy
p.č.36/1,37/3 a 38“;
<br> 2.střednědobý rozpočtový výhled obce Želechovice na období 2025-2029;
3.účetní závěrku sestavenou k 31.12.2022;
<br> 4.závěrečný účet obce za r.2022 bez výhrady na základě výsledku přezkoumání hospodaření
obce Želechovice za r.2022;
<br> 5.uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Propojení střech budov novým zastřešením na
p.č.st.134 a 135 a zámková dlažba 7,16 x 6m na p.č.505/2 a oprava a dokončení fasády objektů
p.č.st 133,134 a 135 na parcelách č.505/2 a 505/3 vše k.ú.Želechovice u Uničova“;
<br> 6.uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava hřiště na návsi v Želechovicích –
stavební práce“;
<br> 7.uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení v Želechovicích 2023 –
stavební práce“;
<br> 8.uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Studie zastavitelnosti území – Želechovice <,>
lokalita za hřištěm“; zároveň respektují,že cena se může změnit,neboť nabídka neobsahovala
úhradu případných podkladů,jejichž vyhotovení si průběh zpracování,nebo požadavky
pořizovatele vyžádají; zastupitelstvo tak souhlasí s tím,aby výdaje na tyto podklady starosta
s architektem dojednal a uhradil; zároveň zastupitelstvo obce Želechovice po projednání ve
smyslu §6 odst.6 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších změn,schvaluje žádost obce Želechovice o pořízení územní studie
v lokalitě „za hřištěm“ adresovanou úřadu územního plánování – Městskému úřadu Uničov;
<br> 9.smlouvu o poskytování administrativních služeb pro obec Želechovice od 1.6.2023;
<br> 10.smlouvu o vede...

Načteno

edesky.cz/d/6423885

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz