« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - rozpočet MŠ Licibořice na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočet MŠ.pdf (166.14 kB)
Mateřská škola.Licibořice
Licibořice 17
538 23 Licibořice
lčo:71002898
<br> Rozpočet Mateřské školy,Licibořice na rok 2023
<br> náklady v,ýnosy
<br> Příspěvek krajského úřadu 2.500.000,-
<br> Příspěvek zřizovatele 300.000,-
<br> Stravné a úplata za vzdělání 130,000,-
<br> Provozní náklady 400.000,-
<br> Náklady na platy a ON|V 2.500.000,-
<br> 2.900,000,-
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce Licibořice dne 2.1,2.2a22
Zve řej ně n ele ktron icky Z,12.2022
Sejmut z úřední desky 20.12.2022
<br> 2.930.000,-
<br> RozpoČet na rok 2O23 byl schválen zastupitelstvem obce Lkibořice dne 22.Í.2.2o22 <.>
Vyvěšeno elektronicky 23.12.2a22 <.>
<br> ředitelka MšSprávce rgSočtu
<,> 'J'
<br>,"''áv1-

Načteno

edesky.cz/d/6423872


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz