« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - rozpočtové opatření č.9/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG_20230526_0003.pdf (165.29 kB)
Příjmy:
<br> 1,1"13 <,>
<br> 11L2
1,1,1,3
<br> 1,1,21 <,>
<br> 72tL
t382
<br> 1oI2 2131
1012 3111
3392 21,1,1 <.>
33922132
3639 2132
<br> 41-16
<br> 41,3,1
<br> 13101
98008
<br> 86.100.-
20.1-00,-
<br> 38,000,-
69.000,_
45.000,-
<br> 30,-
-21.000,*
-50.000,-
<br> 2.000,-
-6,000,-
<br> 2].<.> 000,<,>
60,000,-
<br> 9.400,-
<br> daně z FÚ
daně z FÚ
daně z FÚ
daně z FÚ
daně z FÚ
daně z FÚ
oprava RS
oprava RS
zálohy energie hospoda
nájem hospoda
nájem pozemky
dotace ÚP
dotace volby
<br> 273.63a,-
<br> Schvá leno za stu pite lstv em 72,12.2O22
<br> Vyvěšeno: 22.t2.2a22
<br> Do účetnictví 3t.12.2a22
<br> V elektronické podobě na stránkách obce <,>
<br> V listinné podabě na Obecním úřadě v úředních hodinách <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> :
<br> /
31,12,22,1.pdf (506.37 kB)
Rozpočtové opatření číslo 9l2a72
<br> Výdaje:
<br> 1012 5165
1012 5166
1012 5169
1031 5156
221,25139
2212 5169
2212 5171 <,>
231_0 5137
2310 5154
2310 5169
231,ú 6121 <,>
<br> 2310 6122
2411 5031
2411 5032
3111 5162
3397 5137
3392 5139
3392 5171
3397 6t21 <,>
3399 5175
3631,5I71 <,>
3632 5169
3632 5171
3722 51,69
3722 5t71
3745 5139
3745 5169
6115 5021
6118 5139
6118 5173
6171 5011
6171 5031
617t 5032
61715t32
6171,5134
6171 5139
617151.61"
6173,51,62
6171 5163
6L73,5167
6171,5171
6171,5362
6171,612x
<br> oprava RS pozemky
oprava RS pozemky
oprava RS pozemky
pohon.hmoty les
oprava RS komunikace
oprava RS komunikace
opravy komunikací
oprava RS vodárna
energie vodárna
oprava RS vodárna
vrt vodovod
záiožnízdroj vodárna
OSSZ pošta
<br> ZP pošta
oprava RS MŠ
oprava RS hospoda
materiál hospoda
oprava KZ
venkovní sezení kz
5poz občerstvení
oprava osvětlení
odpad hřbitov
oprava RS hřbitov
komunálníodpad
oprava kontejnerů
materiál zeleň
služby zeleň
DOPP volby
volby preziclent
volby prezident
mzdy OÚ
OSSZ oÚ
Z? aÚ
oprava RS
pracovní oděvy
materiáloú
poštovné
telefony OÚ
pojištění
oprava RS
opravy budovy OÚ
daně,poplatky
HM oÚ
<br> -zsa,-
_2,000,-
<br> -30.000,-
6.0CI0,-
<br> -].0.000,-
<br> -20.000,-
42,000,-
<br> _570.000,_
<br> 21.000,-
-331.000,-
406.500,_
5CI7.100,-
<br> 9.500,-
3.000,-
-].<.> 000,-
<br> -].70.000,_
<br> 5.000,-
5.000,_
<br> 11,3.000,-
]"0,000,-
<br> 125.500,_
<br> 1_.600,-
<br> -6.000,-
21,000,_
61.000,-
1.000,-
<br> 62.000,-
1.040,-
2.a4o,-
<br> 200,-
81.000,-
37.000,-
],1.000,-
-3.000,-
1.200,-
<br> 16,000,_
]_.000,-
<br> 500,-
5.200,-
<br> -5.000,_
<br> 124.300,-
800,-
<br> 82,300,_
<br> 615.530,-

Načteno

edesky.cz/d/6423870

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz