« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - rozpočtové opatření č.5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3,8,22.pdf (210 kB)
Rozpočtové opatření číslo 5l2o22
<br> Výdaje:
<br> 1"0315021
23lo 5t54
3111 51"54
3392 5021 <,>
3392 5137
3392 5154
3397 5771
3612 5154
3631 5154
6171 5L54
617].5163
6171 5171
<br> DOPP les
elektřina vodárna
elektřina Mš
DOPP KZ
DHM KZ
elektřina kz
opravy KZ
eiektřina byt
elektřina osvětiení
elektřina oú
pojištění
opravy Oú
<br> 30.000,-
20.000,_
20.000,-
15.000,_
<br> 200.000,_
10,000,-
30,000,_
<br> 20.000,-
30.000,-
10.000,-
5.000,-
<br> 130.000,-
<br> Příjmy:
<br> 3392 2132
3639 3111
<br> 4116
<br> nájem hospoda
prodej pozemku
dotace ÚP
<br> 520.000 <,>
<br> ].2.000,-
<br> 8.000,_
147^3oo,-1"3].01
<br> 162,300,-
<br> Schvá le no za stu pitelstv em 29.8.2a22
<br> Vyvěšeno: 30.8.2a2Z
<br> Do účetnictví 3a.8,7022
<br> V elektronické podobě na stránkách obce <,>
<br> V listinné podobě na Obecním úřadě v úředních hodinách <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> {' \ if ',ť '
<.> - J l_-i,''
<br> i
<br> ]*r1

Načteno

edesky.cz/d/6423866

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz