« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - střednědobý výhled MŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4,3,2022 3.jpg (346.94 kB)
Pfispévek krajského (JFadu 2.600.000,-
<br>
<br> Ph’spévek zfizovatele 350.000,—
Stravné a Uplata za vzdéléni 130.000,-
Provozm’ néklady 470.000,—
Néklady na platy a CNN 2.600.000,-
<br> 3.070.000,- 2.080.000,—
<br> Névrh stFednédobého Whledu byl projednén zastupitelstvem dne 3.3.2022
Vyvééeno na UFean' desce obce Licibofice 10.2.2022
<br> ZveFejnéno elektronicky 10.2.2022
<br> Sejmuto z flFedni desky 3.3.2021’1
<br> Schvédeno zastupitelstvem 3.3.2022
<br> Vyvééeno 4.3.2022
4,3,2022 2.pdf (148.99 kB)
lčo: ztoozggg
<br> §třednědobý rozpočtov,ý výhled na rok ZO23-ZO25
<br> Rok 2023
<br> Příspěvek krajského úřad u
<br> Příspěvek zřizovatele
<br> Stravné a úplata za vzdělání
<br> Provozní náklady
<br> Náklady na platy a ONlV
<br> v,ýnosY
2.500,000,-
<br> 300.000,-
<br> 130.000,-
<br> 400.000,-
<br> 2.500.000,-
<br> Rok 2024
<br> Fříspěvek krajského úřad u
<br> Příspěvek zřizovatele
<br> Stravné a úplata za vzdělání
<br> Provozní náklady
<br> l\áklady na platy a ONtV
<br> 2.9o0.000,-
<br> Náklady
<br> 450,000,-
<br> 2.600.000,-
<br> 2.930,000,-
<br> uýnosy
<br> 2.600.000,-
<br> 350.000,_
<br> 130.000,_
<br> 3.050.000,_ 3.0B0.000,_
<br> Rok 2025
Náklady uýnosy

Načteno

edesky.cz/d/6423859


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz