« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - Výzva k podání nabídky na akci: HFC Noviny pod Ralskem - dostavba sítě CaTV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky na akci: HFC Noviny pod Ralskem - dostavba sítě CaTV
Obec Noviny pod Ralskem
<br> IČO: 00672904
<br> Noviny pod Ralskem č.p.116
<br> 471 24 Mimoň
<br> Telefon: 487863129,602474745
<br> E-maíl: noviny©wo.cz
<br> www stránky: http:/Ínovinypodralskem.cz/
<br> Č.j.: 38/2023/0bec “V Novinách pod Ralskem dne 26.5.2023
<br> Výzva k podání nabídky na akci: „ HFC Noviny pod Ralskem - dostavba sítě CaTV,s přiloží MD HDPE pro GPoN"
<br> Předmět poptávky: > Předmětem poptávky je dodávka a montáž dle položkového rozpočtu který je přílohou č.1 této výzvy <.>
<br> Akce je součástí zasíťování pozemků p.č.19/1,133/2 a 253/1 v k.ú.Noviny pod Ralskem,kterou projektuje firma NÝDRLE — PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <.>
<br> Časová specifikace:
<br> Vyhlášení výběrového řízení: 26.5.2023 Lhůta pro podání nabídek: 16.6.2023 do 13.00 hodin Místo dodání
<br> Místem dodáníje obec Noviny pod Ralskem <.>
<br> Obsah cenové nabídky Cenová nabídka bude obsahovat:
<br> Základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů a čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle paragrafu 53 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách Položkový rozpočet — příloha č.1
<br> Ostatní ujednání Hodnotícímí kritérií pro výběrjsou: Nabídková cena
<br> Nabídky doručit nejpozději 16.6.2023 do 13.00 hodin <.>
<br> Nabídky s označením „ HFC Noviny pod Ralskem — dostavba sítě CaTV,s příloží MD HDPE pro GPoN“
<br> zaslat na adresu Obecní úřad Noviny pod Ralskem č.p.116,471 24 Mimoň,nebo doručit osobně do kanceláře OÚ Noviny pod Ralskem v pracovní dobu — pondělí od 7.00 47.00,úterý a pátek od 7.00 do 13.00,středa a čtvrtek od 7.00 do 15.00,případně na e-mail: noviny©wo.cz.Při osobním doručení ověřte přítomnost na tel.čísle 487 863 129 <.>
<br> Zadavatel: Obec Noviny pod Ralskem č.p.116,47124,Mimoň Email: novinwaoc,telefon: 487 363 129
<br> Správci zakázky:
<br> Jírová Veronika
<br> e-maíl:'|irova.v©geznam.cz,tel.602 474 745
<br> Přílohy <.>
<br> na
<br>.1 Slepý položkový rozpočet - materiál + práce
<br> O:
<br>.2 mapka :; novou lokalitou ...

Načteno

edesky.cz/d/6423759

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz