« Najít podobné dokumenty

Obec Suchý - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchý.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Boskovicko - zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022.pdf 
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SpZn.: S - JMK 74544/2022 OKP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK OBCÍ BOSKOVICKO,okres Blansko
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 14.října 2022,a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 31.března 2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Boskovice
<br> Masarykovo náměstí 1,680 18 Boskovice
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br>
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - tajemnice
<br>
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
<br> zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
<br> přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenli...
Návrh Závěrečného účtu Obce Suchý - rok 2022.pdf 
Licence: D53C XCRGBZUC / ZU1 (24012022 / 24012022)
<br>
Obec Suchý
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> 14.04.2023 7h51m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 12
<br> sestavený ke dni 31.12.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00281000
<br> název Obec Suchý
<br> ulice,č.p.Suchý 99
<br> obec Suchý
<br> PSČ,pošta 68001
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 516468543
<br> fax
<br> e-mail ucetni@obecsuchy.cz
<br> WWW stránky www.obecsuchy.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
Obec Suchý je plátcem DPH – DIČ CZ00281000
<br> Obec Suchý provozuje hospodářskou činnost <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D53C XCRGBZUC / ZU1 (24012022 / 24012022)
<br> 14.04.2023 7h51m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 12
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 5 931 400,00 8 000 400,00 9 055 278,82
<br> Nedaňové příjmy 608 400,00 608 400,00 850 457,06
<br> Kapitálové příjmy 43 272,00
<br> Přijaté transfery 140 500,00 10 231 400,00 25 165 231,71
<br> Příjmy celkem 6 680 300,00 18 840 200,00 35 114 239,59
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 1 000 000,00 1 074 4...

Načteno

edesky.cz/d/6423507

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchý      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz