« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice (Trutnov) - Krakonošův cyklomaraton

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice (Trutnov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace cyklomaraton 2023
Ž.<.>,ĚĚŠSŠĚĚ _,<,> : i <.>
<br> „,„\ <,>
<br> aw.<.>
<br> mono „a <.>
<br> náměstí v „ Řepabš šky
<br> “A _ Křížové !aáměsš %
<br> https://mapy.cz/zakladni?x=15.9151155&y=50.5622394&z=17
<br> Na „NÍ
<br> * jVB' *
<br> "Maié — náměsiž._ :
<br> mm“._ "
<br> Svamganske 56
<br> Jirásknvo_„f ' nať—šum ' ' “
<br> Na ládubx,'
<br> 063322 8:58 ze" 1023 _ m 54,51.Mapy'cz „.<.>
<br> ©.nutrétv
<br> ( :** střed
<br> Lány 5-12
<br> v DOLNÍ _ ; ŘEDNÍ '.* „ _ PŘEDMĚSTÍ )MĚSTÍ __ _ vm mi
<br>.<.>.<,>
<br> „.',„ v_i * HUMLUQ & ' ' HDPE-ícs '
<br> 3 %>
<br> ' Poříčský hřbet
<br> & 522
<br> 'St“ ' Kra skéřadltelstv! oícle
<br>.<.> <.>,<.>,f _.: 'Kráfoivóhmdwkěho krajop '.*.—“© dopravni Inspektorát
<br> Trutnov
<br> Došlo; 05 '04' 2023_
<br> N! ÉSTQ
<br> 'š'ef“ ».<.> " _ - <.>,'.zimami
<br> o.<.> <.>
<br> https l/ma py cz/zakladnl?x=1 5.9380034&y=50.5677671 &z=1 5 1/2
<br> KC " 06.64.22 9:12
<br> smuten-m1- ' *j' If
<br> __f- —_
<br> gamů-tomm
<br> - Weiiskéhf! " '
<br> https:llmapy.cz/zaldadnl?x =1
<br> á ústí
<br> 202.3,— " a,“jj =
<br> % 3% tagu ©?
<br> 5;— $% <.>
<br> %?
<br> anskěho
<br> £
<br> 5.59159664&y=50.5664
<br> wm" KRW in %; „%
<br> NA PRAŽSŘL
<br> „3
<br> 34081 =16
<br> SWjQC-jí COL
<br> Mapy.cz
<br> \;,j — '.“"""*/“ “umana-LIVNI
<br> 47 v - ' (Šéf '\1_“%\)€%
<br> -._ náměstí „5% Rapujbuku
<br>.*_,j: " „ Městskymm < ij <.>
<br> * Fibichova <.>
<br> Slovanet:;
<br> j “* \Ná Pam? ©
<br>.<.> 9055“ „%
<br> náměstí 5 “'%čva _ _
<br> _Hfiičáfů
<br> “$“““ng j.! )fjj <,>
<br> Jiráakovo <,>
<br> ž“ -' - » l
<br> *.náma" NRPHAGCNCF._ jf“ _ wáš“ 509% R:? am,<.> $< ; <.>,'
<br> Nůroanz či <.>,žiji" [if,]
<br> 3335 “Na? Na Wm
<br> “:
<br> Ú s; TWM;
<br> i.!
<br> 1:1 Maxima G©Šmjjjj „ j “
<br> Číiiaain'í ? “mistnim ; „,Ě
<br> ??“
<br> „ "lt-_ „w.-
<br> „uv—a?“-
<br> „MMF : „'
<br> Helské Feuitelství oiicie
<br> K iové radeók'ého kralep © d aw Inspektorát "._.“ Tjrumov ""—" <.>
<br> j-jjns -04— 2023 * “
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
2023-7483
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 57030/2023,ze dne 16.05.2023,podatele,kterým je
spolek SK CYKLISTIKA Trutnov,z.s <.>,IČO 26574209,Ve Vilkách 142,541 01 Trutnov (dále též
jen „podatel“),oznamuje,že po posouzení podnětu,společně s vyjádřením Policie České
republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,územním odborem Trutnov <,>
dopravním inspektorátem,vedeným pod čj.KRPH-41919-2/Čj-2023-051006,ze dne 17.04.2023 <,>
v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška“),v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II/252,II/296,II/297,II/300,III/01412,III/30019 a lll/30022,v katastrálních územích
obcích Trutnov,Žacléř,Lampertice,Královec,Bernartice,Vlčice,Mladé Buky,Svoboda nad
Úpou,Janské Lázně,Horní Maršov,Malá Úpa,Pec pod Sněžkou,na místních komunikacích
a veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích Horní Maršov,Malá Úpa,Pec pod
Sněžkou,Žacléř a na místních komunikacích v obci Trutnov,v ulici Horská,náměstí
Republiky,Úpské nábřež...

Načteno

edesky.cz/d/6422852

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bernartice (Trutnov)
30. 05. 2023
29. 05. 2023
22. 05. 2023
28. 04. 2023
26. 04. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bernartice (Trutnov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz