« Najít podobné dokumenty

Obec Světlá Hora - Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světlá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2022 včetně příloh_podpis.pdf
svazek obcí
<br> B UNTÁLSK Kgl'!
<br> Závěrečný účet za rok 2022 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> sestavený ke dni 31.12.2022
<br> eš= 3
<br> _ da'e () gganmaa
<br> Název : Bruntálsko
<br> Sídlo : nám.Míru 60/11 <.>,792 01 Bruntál
<br> IČ : 04690290
<br> Právní forma : svazek obcí
<br> Mahri ída;
<br> Předseda svazku : Ing.Pavel Kónig,starosta města Horní Benešov : starosta(a!hbenesov.cz Telefon : 554 773 097 lúčetní/
<br> E-mail : bruntalsko©gmailcom
<br> web : https://www.dsobruntalsko.c7]
<br> Ěgpíšyěg íiais
<br> Orgány svazku jsou členská schůze,výbor,předseda a dva místopředsedové,revizní komise.Počet členských obcí svazku k 31.12.2022 : 24
<br> 1 Rozpočtové hospodaření
<br> 2 Stavy a obraty finančních prostředků
<br> 3.Příjmy & výdaje dle účelových znaků
<br> 4.Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022 5
<br> 6
<br> Stav účelových fondů Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Bruntálsko za rok 2022
<br> 7.Přílohy návrhu Závěrečného účtu svazku obcí za rok 2022
<br> l.Rozpočtové hospodaření
<br> Rozpočet Svazku obcí Brtmtálsko na rok 2022 byl schválen členskou schůzí dne 03.12.2021 usnesením č.804/09/2021 jako deficitní,příjmy ve výši 251.400,— Kč,výdaje ve výši 281 200,- Kč,financování ve výši 29 800,- Kč (rezerva z minulých let) <.>
<br> V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů,a proto byly učiněny rozpočtové změny,jejichž přehled je uveden v následující tabulce <.>
<br> Datum ] č.usnesení výboru \ Příjmy Výdaje Financování
<br> schválení Rozpočtové opatření č.'l.28.04.2022 V03107/2022 _ 48 000,00.-- 0,00! -48 000,00 Rozpočtové opatření č.2 —10.06.2022 V04/07/2022 5 029,00 ' _ 21 950,00| 16 921,00 Celkem i|“ _ _ 53 029,00 _ 21 950,00| -31 079,00
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd
<br> úda v % plnění k Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2022 upravenému
<br> 1 - Daňové () 0 00 2 - Nedaňové
<br> 3 _
<br> 4 - Při transferv
...
OBSHP00078CO.pdf

Načteno

edesky.cz/d/6422676

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světlá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz