« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 11 Rady obce Tvrdonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 11 Rady obce Tvrdonice
Výpis z U S N E S E N Í schůze č.11 Rady obce Tvrdonice | Obec TvrdoniceVýpis z U S N E S E N Í schůze č.11 Rady obce Tvrdonice
konaná dne 14.2.2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod <.>
1/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozšíření licence na používání programu MISYS <.>
2/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje poskytnutí dotace pro Dům sociálních služeb Návojná,příspěvková organizace <.>
3/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-souhlas o umístění distribučního zařízení od společnosti Elvorev Servisní s.r.o.na parcele číslo 3210/8 <.>
4/11R/2023 Rada obce Tvrdonice jmenuje členy komise pro životní prostředí XXXXXX XXXX,Ing. Barboru Rebendovou Ing,XXXXX XXXXX,Ing.Leoše Doskočila Ph.D <.>
5/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byty
6-9/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory
10/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje instalaci podhledů ve vestibulu zdravotního střediska dle přiložené cenové nabídky <.>
11/11R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá cenovou nabídku na zateplení stropu nad bytem v areálu ZŠ Tvrdonice-bývalá klubovna.Z důvodu přesunutí realizace stavebních úprav na dobu neurčitou <.>
12/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje pronájem amfiteátru za účelem pořádání vystoupení “Partička” dne 12.6.2023 za cenu dle platného ceníku <.>
13/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje pronájem amfiteátru za účelem pořádání akce “Motohody 2023” ve dnech 14.-16.7.2023 <.>
14/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost na prominutí stočného z důvodu havárie vodovodní přípojky <.>
15/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost na snížení stočného <.>
16/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o pronájem obecního bytu o v objektu zdravotního střediska <.>
17/11R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá žádost o pronájem obecního bytu <.>
18/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pron...

Načteno

edesky.cz/d/6422653

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz