« Najít podobné dokumenty

Obec Hovorčovice - Výsledky zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.05.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hovorčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06 usnesení_25.05.2023.pdf [0,06 MB]
Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
<br> Revoluční 33,Hovorčovice,250 64 pošta Měšice u Prahy
<br> Výsledky projednání bodů programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 06/2023 konaného dne 25.05.2023
<br> 1.Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu hospodaření obce
Hovorčovice na rok 2023 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto zasedání
zastupitelstva obce <.>
<br> 2.Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí a společností USK s.r.o.<,>
IČ:27138551 na opravy živičných povrchů na vybraných komunikacích v obci v roce 2023 <,>
ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace k přípravě plánu rozvoje a obnovy
obce na období 2023 – 2026 a souhlasí s prodloužení termínu předložení tohoto dokumentu
ke schválení do konce června 2023 <.>
<br> 4.Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace ke stavu silničního provozu na části
místní komunikace Bořanovická a nesouhlasí s návrhem opatření,který je součástí
důvodové zprávy uvedené v zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 5.Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí a p.Josefem Vladykou na
spoluvlastnické podíly k parc.č.74/150,74/166 a 74/270,k.ú.Hovorčovice,ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 6.Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k objednávce o poskytování služeb komunikačního
systému mezi Obcí a společností MUNIPOLIS s.r.o <.>,IČ: 29198950,ve znění uvedeném v
příloze zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 7.Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho
jednání ze dne 15.5.2023 doplněné o závěry zastupitelstva obce k jednotlivým bodům
uvedené v zápise z tohoto zasedání zastupitelstva obce a pověřuje starostu a místostarostu <,>
aby dle těchto závěrů postupovali <.>
<br> 8.Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí informace uvedené v příloze důvodové zprávy o...

Načteno

edesky.cz/d/6422615

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hovorčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz