« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - Záměry města Brna R9/033

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB - Záměry města Brna R9/033
č.j.MMB/0260323/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem části pozemku p.č.770/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 30 m²
v k.ú.Jundrov
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 2.prodej 3 částí pozemku p.č.3574/3 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře 32 m² (2 + 13 +
17 m²) v k.ú.Slatina
<br>
<br> č.j.MMB/0260323/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
3.směna pozemků:
• p.č.45/10 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 3 m² <,>
<br> • p.č.50/9 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 628 m² <,>
<br> • p.č.50/21 ostatní plocha,zeleň,o výměře 91 m² <,>
<br> • p.č.50/22 ostatní plocha,zeleň,o výměře 63 m² <,>
<br> • p.č.51/2 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 105 m² <,>
<br> • p.č.51/3 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 135 m² <,>
<br> vše v k.ú.Pisárky,ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za pozemky:
<br> • p.č.856/1 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 636 m² <,>
<br> • p.č.856/4 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 68 m²,jehož součástí je stavba obč.vyb <.>
<br> č.pop.468 <,>
<br> • p.č.856/6 ostatní plocha,jiná plocha,...

Načteno

edesky.cz/d/6422580

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz