« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/033

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/033
455/25 429/5
<br> č.j.MMB/0260323/2023/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit.darovat.pronaimout.propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem části pozemku p.č.770/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú.Jundrov
<br> !! \v—J' / Q— \\ xj 'n“.„ | : l,\ ' IC./U
<br> l
<br> _ " ' Í\\ \ _,* _ \\\ \y * \ \\.„V _ „ „_ 5 \\ \ _ \ k.u.Jundrov
<br> l <.>,l /)'=(' " \ \—» \ |
<br> „._.',I.l ii,/"C? lm _,\\\ “_k___ \ \ \,!-,<.>.vJ: / l \ \
<br> \l \_ “\ _ w 7\ » \\,_ gamut glamour j \\ „* [:] Blatlnarnhróslonrm // w,/ / “\ _ [:l— „wr/au \— \ —.<.> U_w f /- —— _L_l_n Í ' ' ' ' ' „\A / „ \ Lokahta - Nalepkova (IIIB _ // /V / \ _/' A Magistrátměsta Brna_Maielkovýodbor 4— -m'vlpol.p,h Dí-cmílllm,“' * ! _ _ _.<.>.<.>.<.> |„.u_\.x.<.> m.<.> „m <.>,—.n »a.a.r.<.> mr"_____—_'__] \ ' l „ / /\\ (gl ' ' ' ' méřllko 1:300 “1.W „í.„_„ <.>,;,___„„_„_.<.>.W.<,>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,tl/lalinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela©brno.cz)
<br> 2.prodej 3 částí pozemku p.č.3574/3 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře 32 m2 (2 + 13 + 17 m2) v k.ú.Slatina
<br> č.j.MMB/0260323/2023/Vich
<br> —_ V _ __,<.>,<,> ___d _ „__ iam “"—\\ „,ff ' :(( Y Legenda: ' ' " / \.L! \/ \ i.\ <,_'/»,\ )/ Vhsznldmmvnkú' *" 3 ' ' m tmm v_i.mm _,_ \ \\ -/ I/ & run : v “\ _ k.ú.Slatina “ '— _ /' \ <.>
<br> 'ť/N
<br> \\
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor zl/Iagistrátu města Brna,ll/[alinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173...

Načteno

edesky.cz/d/6422576

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz