« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
153)?3
<br> 15°C
Statutární město Brno I Městská část Brno — Řečkovice a Mokrá Hora
Úřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora
<br> Tajemnice
<br> SP.ZN.: S-MCBRMH/004128/23/2200/DOJA/1 VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXX
Č.J.: MCBRMH/XQXXXX/XX/XXXX/DOJA TEL.IE-MAIL: 541 421 729 I docekal(reckovice.brno.cz
<br> OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘĺZENÍ PRO JMENOVÁNÍ DO FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA
<br> Č.05/2023
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o úřednících‘) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> vedoucí Odboru správy majetku (11.platová třída)
<br> Charakteristika pozice:
Řídí Odbor správy majetku a zodpovídá za výkon činností daných tomuto odboru Organizačním řádem.Spravuje movitý
a nemovitý majetek městské části a zajišt‘uje jeho údržbu.Zajišťuje realizaci investičních akcí městské části,připravuje
podklady pro zadávání veřejných zakázek.Vede evidenci uzavřených smluv týkajících se majetku.Připravuje podklady
pro jednání orgánů městské části a zabezpečuje plnění jimi přijatých usnesení <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: lederovareckovice.brno.cz
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru:
Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu:
Leden 2024,případně dle domluvy <.>
<br> Platové podmínky:
Řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 11.platová třída <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
• vysokoškolské vzdělání <,>
• znalost principů veřejné správy včetně právníc...

Načteno

edesky.cz/d/6422574

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz