« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Novoměstská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Novoměstská
152/zs
2o-
<br> Brněnské komunikace
Počet stran: 2
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: XXXXXXXX XXXXXXX,roč.XXXX
BKOM/ XXXXX/XXXXase c.j.<.> Zitná i
<br> Spis.Značka: 3100/BKOM/ 08678
/2023 621 00 Brno
<br> Naše značka:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX Doporučeně s dodejkou
<br> Telefon: +XXX XXXXXXXXX
<br> Mobil:
<br> E-mail: ovesna@bkom.cz
<br> Datum: 13.4.2023
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
<br> Vážený pane <,>
<br> silniční vozidlo zn.RZ 9B6 9225,zn.Toyota,barva stříbrná,jehož jste provozovatelem,je odstaven na
<br> místní komunikaci ul.Novoměstská v Brně v rozporu 19 odst.2 písm.h),zák.č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon“).Podle tohoto ustanovení je zakázáno
<br> odstavovat silniční vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být provozováno na pozemních
<br> komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo
<br> technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou <.>
<br> Společnost Brněnské komunikace a.s.Vás,na základě dodatku Č.1 k Příkazní smlouvě uzavřené se
<br> statutárním městem Brnem,vyzývá dle ust.19d odst.1 zákona,abyste:
<br> a) odstranil důvod,pro který nesmí být silniční vozidlo provozováno,ti.opatřil vozidlo platnou
<br> známkou o TK,nebo
<br> b) vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci <.>
<br> Po marném uplynutí 2 měsíců od doručení této výzvy bude vozidlo na Vaše náklady odstraněno a
<br> odstaveno na vhodném místě <.>
<br> Současně upozorňujeme,že ve věci spáchaného přestupku (tj.odstavení vozidla v rozporu s ust.19
<br> odst.2 písm.h) zákona může být uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč <.>
<br> S pozdravem
<br> Vyvěšeno: 2 6 -05- 223
Sňato: Ing.XXXXX XXXXXX,MBA
<br> správní ředitel
<br> v.r <.>
<br> Brněnské komunikace as.Renneska třída 787/la,639 00 Brno-štýřice I iČ: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098 I Společnost byla zapsána dne 1.1.1995 v obchodním
<br> rejstříku u Kraj...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz