« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení na místo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na místo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
1
<br>
Tajemnice
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ DO FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA
<br> č.05/2023
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> vedoucí Odboru správy majetku (11.platová třída)
<br> Charakteristika pozice:
Řídí Odbor správy majetku a zodpovídá za výkon činností daných tomuto odboru Organizačním řádem.Spravuje movitý
a nemovitý majetek městské části a zajišťuje jeho údržbu.Zajišťuje realizaci investičních akcí městské části,připravuje
podklady pro zadávání veřejných zakázek.Vede evidenci uzavřených smluv týkajících se majetku.Připravuje podklady
pro jednání orgánů městské části a zabezpečuje plnění jimi přijatých usnesení <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: lederova@reckovice.brno.cz
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru:
Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu:
Leden 2024,případně dle domluvy <.>
<br> Platové podmínky:
Řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 11.platová třída <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
• vysokoškolské vzdělání <,>
<br> • znalost principů veřejné správy včetně právních předpisů vztahujících se k činnosti obcí a ke správní agendě
odboru,zejména:
<br> − zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> − zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> − zákon č.13...

Načteno

edesky.cz/d/6422572

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz