« Najít podobné dokumenty

Město Velká Bíteš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velká Bíteš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni.pdf (254 kB)
tel.: 566 789 111,e-mail: mu@vbites.cz <,>
<br> ID datové schránky: 67zb7hf,internet: www.velkabites.cz
<br> IČ: 002 95 647,DIČ: CZ00295647,bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.: 19-1726751/0100
<br>
<br> MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ | Městský úřad Velká Bíteš
<br> Tajemník
Masarykovo náměstí 87,595 01 Velká Bíteš
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČÍSLO JEDNACÍ | SP.ZN <.>
<br>
MÚVB/3910/23/T/KLI
<br> T/413/2023/KLI
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE | TELEFON | E-MAIL
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
radka.klimova@vbites.cz
<br>
<br>
VE VELKÉ BÍTEŠI
<br>
26.05.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) výběrové řízení na místo úředníka/úřednice
<br>
referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí
<br>
Druh práce: referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí s pracovní náplní zejména:
<br> činnost pracovníka obecného stavebního úřadu; zajišťování ucelené odborné agendy pro výkon
správních činností na úseku územního rozhodování a stavebního řádu v rámci přenesené
působnosti státní správy
Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bíteš
Platové podmínky: 10.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup: dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 30.06.2023
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: splnění předpokladů dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>
<br>  státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 věk nad 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 ovládání jednacího jazyka
 splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním
předpisem
<br>
Kvalifikační požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního,architek...

Načteno

edesky.cz/d/6422477

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velká Bíteš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz