« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - EIA - rozhodnutí "Zpopelňovací zařízení živočišných tkání v areálu farmy Drůbežárna Janská"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ULK1227 - informace o rozhodnutí-ZZŘ - Zpopelňovací zařízení živočišných tkání - Janská.pdf
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
<br> www.kr-ustecky.czIČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
ID DS: t9zbsva
<br> Tel.: +420 475 657 111
epodatelna@kr-ustecky.cz
č.ú.: 882733379/0800
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Spisová značka: KUUK/058963/2023/10
Číslo jednací: KUUK/079242/2023
UID: kuukes8c13b6fa
Počet listů/příloh: 2/0
<br> Vyřizuje/linka: Ing.Tereza Zabloudilová/159
<br> Datum: 26.05.2023
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném znění
– zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona č. 100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme informaci o vydání závěru zjišťovacího
řízení k záměru
<br> Zpopelňovací zařízení živočišných tkání v areálu farmy Drůbežárna Janská
<br> zařazeného do bodu 58 kategorie II přílohy č.1 zákona <.>
<br> Oznamovatelem je PROAGRO Nymburk a.s <.>,Poděbradská 2026,288 72 Nymburk <.>
<br> Umístění záměru:
<br> kraj: Ústecký
obec: Janská
katastrální území: Janská
<br> Závěr zjišťovacího řízení a kompletní podklady jsou k dispozici na internetové adrese:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1227?lang=cs
<br> Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení je zveřejněna v termínu
<br> od   26.05.2023      do   25.06.2023
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
<br>
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
<br> 2023-05-26T08:36:00+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX XXXcXfXXcdXeXXeXfXXdcXddaXbXXXcccXXXdXXX
ULK1227 - rozhodnutí - Zpopelňovací zařízení živočišných tkání - Janská.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111
epodatelna@kr-ustecky.cz
č.ú.: 882733379/0800
<br> IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
ID DS: t9zbsva
<br> www.kr-ustecky.cz
<br> Spisová značka: KUUK/058963/2023/9
Číslo jednací: KUUK/078395/2023
UID: kuukes8c13b34f
Počet listů/příloh: 9/0
<br> Vyřizuje/linka: Ing.Tereza Zabloudilová/159
<br> Datum: 26.05.2023
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) <.>
<br> Výroková část
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
<br> „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání v areálu farmy Drůbežárna Janská“
<br> Záměr je zařazen do bodu 58 „Zařízení k odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů
živočišného původu a odpadů živočišného původu“ kategorie II přílohy č.1 zákona <.>
<br> Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
<br> Předmětem záměru je instalace zpopelňovacího zařízení Volkan 450 na farmu Drůbežárna Janská <.>
Ve zpopelňovacím zařízení se budou zpopelňovat uhynulá zvířata z chovu drůbeže na farmě
Drůbežárna Janská <.>
<br> V dotčeném území nejsou v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na
životní prostředí z hlediska synergického a kumulativního působení <.>
<br> Stručný popis technického a technologického řešení záměru
<br> Spalovací pec Volkan 450 je zařízení s dvoukomorovým spalováním.Palivem bude lehký topný olej
(LTO),který bude skladován ve dvouplášťových nádržích umístěných blízko spalovací pece <.>
Zpopelňovací zařízení a nádrže na LTO budou umístěny na betonové nepropustné podlaze v
zastřešené betonové kóji bývalých biofermentorů pro výrobu organického hnojiva.Odpadní plyny
ze spalování LTO a živočišných tkání...

Načteno

edesky.cz/d/6422452

Meta

EIA   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz