« Najít podobné dokumenty

Město Kyjov - Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice matrikář/matrikářka - Obec Ježov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kyjov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice matrikář/matrikářka - Obec Ježov
Obec Ježov 696 48 Ježov 22,okres Hodonín
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAanÍ PRAC.POZICE MATRIKAR/MATRIKARKA
<br> Obec Ježov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice matrikář/matrikářka.Lhůta pro podání přihlášky je do 14.7.2023 <.>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Starosta obce Ježov V souladu s © 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje
<br> výběrové řízení č.2023 01 na obsazení pracovní pozice
<br> DRUH PRÁCE: matrikář/matrikářka
<br> VYKONÁVANÁ AGENDA : komplexní výkon státní správy na úseku matriky a ověřování,spisová služba,czech point,evidenční služba
<br> MÍSTO VÝKONU PRÁCE : Ježov PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou
<br> PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o plat.poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů
<br> PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1.1.2024
<br> Telefon : E-mail : IČO : 518 626 221 Objezov©jezov.cz 00284955
<br> Předpoklady : 0 Státní občan ČR,příp.cizí státní občan s trvalým pobytem V ČR.Fyzická osoba která dosáhla Věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk.Další požadavky:.Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.Kumunikační schopnosti,profesionální vystupování,zodpovědnost,samostatnost.<.> Výborná znalost práce na PC.Výhodou zvláštní Odborná způsobilost při správě matrik a státního Občanství.<.> Výhodou zkouška dle 5 14 odst.1 písm.c) zákona č.21/2006 Sb <.>,O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu <.>
<br> Náležitosti přihlášky uchazeče:
<br> 0 Jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče <,>
<br> 0 Číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního Občana <,>
<br>.Datum a podpis uchazeče
<br> Doklady,které je nutné doložit k přihlášce:
<br>.strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalost...

Načteno

edesky.cz/d/6422435

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kyjov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz