« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ - Purkynova - oprava tramvajového tělesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_Purkynova_-_Cervinkova_-_oprava_tram.telesa.pdf
TRAM
<br> TR
AM
<br> TR
AM
<br> TRAM
<br> 30
MIMO
VYZNAČENÁ
MÍSTA
<br> OBLAST
PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> 30
<br> MIMO
<br> VYZNAČENÁ
<br> MÍSTA
<br> POUZE
<br> S PLATNÝM
<br> POVOLENÍM VUT
<br> MIMO VOZIDEL
<br> S POVOLENÍM VUT
<br> BCS Engineering
<br> ADPS
<br> 30
<br> MIMO
<br> VYZNAČENÁ
<br> MÍSTA
<br> POUZE
<br> S PLATNÝM
<br> POVOLENÍM VUT
<br> MIMO VOZIDEL
<br> S POVOLENÍM VUT
<br> BCS Engineering
<br> ADPS
<br> OBLAST 3-06
<br> ZÓNA A
ZÓNA C
<br> V
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
N
<br> Í D
N
<br> Y 17-6h
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br> C
E
<br> N
Y N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br> OB
LA
<br> ST
3
<br> -0
6
<br> ZÓ
NA
<br> A
ZÓ
<br> NA
C
<br> V
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
N
<br> Í D
N
<br> Y
1
<br> 7-
6h
<br>
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br>
C
<br> E
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
T
<br> Ě
<br> OBLAST 3-06
<br> ZÓNA AZÓNA C
V PRACOVNÍ DNY 17-6h
S OPRÁVNĚNÍM
NEBO PO ZAPLACENÍ
CENY NA MÍSTĚ
<br> S7 C4
a
<br> Z2
<br> Z4
e
<br> 3 <,>
0
<br> 40,5
<br> Z2
<br> Zařízení stavby
36,0/3,5
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
b S
<br> 7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S
7
<br> A
15
<br> Purkyňova
<br> Če
rv
<br> in
ko
<br> va
<br> A6b
<br> A15
<br> E7b
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Purkyňova
Oprava tram.tělesa
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.CR 2320
15.5.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<b...
0255916_23_Ver._vyhlaska_PDZ_-_Purkynova_-_oprava_tramvajoveho_telesa_v_havarijnim_stavu.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0263451/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0255916/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-103309-3/ČJ-2023-0602DI,ze dne 22.5.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Purkyňova a Červinkova ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro rekonstrukci tramvajového tělesa na ul.Purkyňova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 3.6.2023.–.4.6.2023.Skutečný termín,který bude povolen
<br> pouze v nepracovních dnech,bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení
<br> zvláštního užívání pozem...

Načteno

edesky.cz/d/6422336

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz