« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ Česká - oprava tramvajového tělesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0255917_23_Ceska_-_oprava_tramvajoveho_telesa.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0264000/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0255917/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-103312-2/ČJ-2023-0602DI,ze dne 22.5.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Brandlova,Česká,Husova,Joštova,Komenského
<br> náměstí,Moravské náměstí a Žerotínovo náměstí ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro rekonstrukci tramvajového tělesa na ul.Česká <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 3.6.2023 – 4.6.2023.Skutečný termín,který bude pouze
<br> v mimopracovních dnech,bude upřesněn v rozhodnutí sil...
Vykres_Ceska_-_Zerotinovo_nam._-_oprava_tram.telesa.pdf
Če
sk
<br> á
<br> Če
sk
<br> á
<br> Joštova
<br> Joštova
<br> Brandlova
<br> Brandlova
<br> Veveří
<br> Veveří
<br> Žerotí
novo n
<br> ám <.>
<br> Žerotí
novo n
<br> ám <.>
<br> Žerot
ínovo
<br> nám <.>
<br> Žerot
ínovo
<br> nám <.>
<br> Ko
m
<br> en
sk
<br> éh
o
<br> m
ám
<br> <.>
<br> Ko
m
<br> en
sk
<br> éh
o
<br> m
ám
<br> <.>
<br> Hu
so
<br> va
<br> Hu
so
<br> va
<br> M
oravské nám
<br> <.>
<br> M
oravské nám
<br> <.>
<br> Moravské nám
<.>
<br> Moravské nám
<.>
<br> Joštova
<br> Joštova
<br> MIMO MHD
<br> MIMO MHD
<br> IJ4c
<br> IJ4c
<br> IJ4
c
<br> IJ4
c
<br> IJ4a
<br> IJ4a
<br> IJ4
a
<br> IJ4
a
<br> 6 <.>
<br> 6 <.>
<br> 25,0
<br> 16,0
<br> B28
<br> E13
/Te
<br> rmí
n/
<br> E13
/MI
<br> MO
BU
<br> S M
HD/
<br> E8c
<br> B28
<br> E13
/Te
<br> rmí
n/
<br> E13
/MI
<br> MO
BU
<br> S M
HD/
<br> E8a
<br> S7
B1
E13/MIMO
VOZIDLA
STAVBY/
Z2
<br> S7
B1
E13/MIMO
VOZIDLA
STAVBY/
Z2
<br> S7
<br> B1
<br> E13/MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY/
<br> Z2
<br> S7
<br> B1
<br> E13/MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY/
<br> Z2
<br> B2
4a
<br> B2
4a
<br> E1
3/
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DL
<br> A
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> E1
3/
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DL
<br> A
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> B24b
<br> E13/M
IM
<br> O
<br> VOZIDLA
STAVBY/
<br> B24b
<br> E13/M
IM
<br> O
<br> VOZIDLA
STAVBY/
<br> C2
b
<br> C2
b
<br> Oplocení Z2
<br> Oplocení Z2
<br> Zařízení stavby
860m/2
<br> Zařízení stavby
860m/2
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Česká
Oprava tram.tělesa
<br> Úplná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.CR 2320
15.5.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : S...

Načteno

edesky.cz/d/6422335

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz