« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh OOP, OPS 1-18 Rezkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0198291_23_6_DIO_OPS_1-18_Rezkova_-_faze_A_-_list_06.pdf
c.p.22
9
<br> c.p.241
<br> c.p.2
91
<br> c.p.29
2
<br> c.p.29
3
<br> c.p.294
<br> c.p.295
c.p.296
<br> c.p.297
c.p.298
<br> c.p.29
9
<br> c.p.395
<br> c.p.44
6
<br> c <.>
e <.>
17
<br> 1
<br> c
<.> e
<.> 6
<br> 3
7
<br> G
A
R
<.>
<br> m
o
s
te
<br> k
<br> moste
k
<br> garáže
<br> garáže
garáže
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> as
f <.>
<br> bet <.>
<br> dl <.>
<br> b
e
t <.>
<br> bet <.>
<br> b
e
t <.>
<br> bet.žla
b
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> dl
<.>
<br> dl <.>
dl <.>
<br> d
l <.>
<br> ka
m
<.>
<br> asf <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> zá
m
<.>
<br> b
e
to
<br> n
<br> b.dl.30x30
<br> b.dl.20x20
<br> b.dl.20x20
<br> b.dl.20x20
<br> b.dl.20x20
<br> č.r.b.dl.10x20 č
<.> r
<.> b
<.> d
l.1
<br> 0
x2
<br> 0
<br> č.r.b.dl.10x20
<br> č.b.dl.20x20
<br> asf <.>
<br> c.o.1
<br> c.o.15
<br> c.o.5
<br> c.o.7
<br> c.o.9
<br> c.o.11
<br> c.o.13
c.o.17
<br> c.o.21
c.o.21a
<br> c.o.23
<br> c.o.19
<br> c.o.3
<br> c.p <.>
731
<br> c.p <.>
732
<br> c.p <.>
733
<br> c <.>
p <.>
53
<br> 7
<br> c.p <.>
547
<br> c.p <.>
548
<br> c <.>
p <.>
91
<br> 6
<br> c <.>
p <.>
92
<br> 5
<br> c <.>
p <.>
97
<br> 9
<br> c.p.7
21
<br> c.p <.>
722
<br> c.p.7
27
<br> c.p <.>
728
<br> c.p <.>
729
<br> c.p <.>
730
<br> P
R
IS
<br> G
A
R
<.>
<br> P
R
IS
<br> as
f <.>
<br> r <.>
b
<.> d
l <.>
<br> b <.>
dl
<.> 2
0x
<br> 10
<br> b <.>
dl
<.> 2
0x
<br> 10
<br> b <.>
dl
<.> 2
0x
<br> 10
<br> b <.>
dl <.>
<br> 10
x1
<br> 0
<br> b.d
l.10
<br> x10
<br> r.b.dl <.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
1
0
<br> k <.>
dl
<.> 1
0x
<br> 10
<br> r <.>
b <.>
dl
<.>
<br> r <.>
b
<.> d
l <.>
<br> r.b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
1
0
<br> z <.>
dl
<.>
<br> k <.>
dl
<.> 1
0x
<br> 10
<br> b
<.> d
l <.>
2
0
x
2
0
s
v
o
d
íc
í
lin
ií
<br> b
<.> d
l.1
<br> 0
0
x3
<br> 0
<br> b
<.> d
l <.>
2
0
x
1
0
<br> č <.>
b <.>
dl
<.> 2
0x
<br> 10
<br> r <.>
b <.>
dl
<.>
<br> r.b.dl <.>
<br> k
a
s
s
e
ls
k
ý
o
b
r <.>
<br> jí
z
d...
0198291_23_6_DIO_OPS_1-18_Rezkova_-_faze_A_-_list_05.pdf
c.p.119
<br> c.p.304
<br> c.p.305
c.p.306
<br> c.p.307
<br> c.p.308
<br> c.p.309c.p.310c.p.311
<br> c.p.410
<br> c.p.418c.p.419
<br> c.p.431
<br> c.p.432
<br> c.p.433
<br> c
<.> p
<.> 4
<br> 3
4
<br> c.p.445
<br> c.p.482
<br> c.p.536
<br> c.p.537
<br> c
<.> e
<.> 6
<br> 3
7
<br> c.p.5
73
<br> P
R
IS
<br> G
A
R
<.>
<br> P
R
IS
<br> CEN
TRUM
<br> OBN
OVY
<br> PAM
ÁTEK
<br> 20.S
TOLE
<br> TÍ
<br> G
A
R
<.>
<br> G
A
R
<.>
<br> TRAFOS
TANICE
<br> garáže
garáže
<br> Preslova
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> b
e
t <.>
<br> be
t <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> dl
<.>
<br> dl
<.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> kost <.>
<br> k
o
s
t.kost <.>
<br> kost <.>
<br> rošt rošt rošt
rošt
<br> rošt
<br> roštštěrk
štěrk štěrk
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> b <.>
<br> bet <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
asf.asf <.>
<br> asf <.>
asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> a
s
f <.>
<br> bet <.>
<br> b
e
t <.>
<br> b
e
t <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> be
t <.>
<br> be
t <.>
<br> be
t <.>
<br> p
o
p
e
l <.>
<br> rošt rošt
<br> z.dl <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z.dl <.>
<br> b
e
to
<br> n
<br> b.dl.30x30
<br> b.dl.20x20
<br> bet <.>
<br> zatr.dl <.>
<br> štěrk
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 5
<br> c.o.87
<br> c.o.63
<br> c.o.65
c.o.69
<br> c.o.73
<br> c.o.77
<br> c.o.81c.o.83c.o.85
<br> c.o.79
<br> c.o.67c.o.71
<br> c.o.89
<br> c.o.91
<br> c.o.93
<br> c.o.61
<br> c.o.75
<br> c.o.67a
<br> c.o.69a
<br> c.o.5
3
<br> c.p.27
<br> c.p.398
<br> c.p.399
<br> c.p.400
<br> c.p.401
<br> c.p.402
<br> c.p.4
03
<br> c.p.4
04
<br> c.p.405c.p.406c.p.407c.p.408
<br> c.p.655
<br> c.p.6
60
<br> c.p.6
73
<br> c.p.683
<br> c.p.689
<br> c.p.692
<br> c.p.697
<br> c.p.6
99
<br> c.p.7
00
<br> c.p.704
<br> c.p.709
<br> c.p.710
<br> c.p.711
<br> c.p.717
<br> c.p.721
<br> c.p.722
<br> c.p.723
<br> c.p.724
<br> c.p.725
<br> c.p.726
<br> c.p.727
<b...
0198291_23_6_DIO_OPS_1-18_Rezkova_-_faze_A_-_list_04.pdf
c
<.> p
<.> 1
<br> 1
3
<br> c.p.274
<br> c.p.275
<br> c.p.276
<br> c.p.277
<br> c.p.278
<br> c
<.> p
<.> 2
<br> 7
9
<br> c.p.409
<br> c.p.410
<br> c.p.411
<br> c.p.412
<br> c.p.413
<br> c.p.414
<br> c.p.415
<br> c.p.416
<br> c.p.417
<br> c.p.418
<br> c.p.419
<br> c.p.420
<br> c.p.421
<br> c.p.422
<br> c.p.423
<br> c.p.42
4
<br> c.p.425
<br> c.p.426
<br> c.p.427
<br> c.p.428
<br> c.p.429
<br> c.p.430
<br> c.p.431
<br> c.p.432
<br> c.p.433
<br> c.p.434
<br> c.p.435
<br> c.p.436
<br> c.p.437
<br> c.p.438
<br> c.p.439
<br> c.p.440
<br> c.p.441
<br> c.p.442
<br> c.p.443
<br> c.p.444
<br> c.p.445
<br> c.p.446
<br> c.p.447
<br> c.p.448
<br> c.p.449
<br> c.p.46
<br> c.p.48
<br> c.p.49
<br> c.p.51
<br> c.p.54
<br> c.p.540
<br> c.p.56
<br> c.p.58
<br> c.p.60
<br> c.p.61
<br> c.p.62
<br> c.p.63
<br> c.p.64
<br> c.p.65
<br> c.p.66
<br> c.p.661
<br> c.p.663
<br> c.p.664
<br> c.p.666
<br> c.p.669
<br> c.p.67
<br> c.p.670
<br> c.p.674
<br> c.p.68
<br> c.p.682
<br> c.p.69
<br> c.p.690
<br> c.p.697
<br> c.p.70
<br> c.p.701
<br> c.p.702
<br> c.p.703
<br> c.p.712
<br> c.p.721
<br> c.p.722
<br> c.p.723
<br> c.p.724
<br> c.p.725
<br> c.p.726
<br> c.p.727
<br> c.p.728
<br> c.p.729
<br> c.p.730
<br> c.p.731
<br> c.p.732
<br> c.p.733
<br> c.p.734
<br> c.p.735
<br> c.p.736
<br> c.p.737
<br> c.p.738
<br> c.p.739
<br> c.p.740
<br> c.p.746
<br> c.p.747
<br> c.p.748
<br> c.p.749
<br> c.p.750
<br> c.p.751
<br> c.p.752
<br> c.p.753
<br> c.p.754
<br> c.p.755
<br> c.p.756
<br> c.p.757
<br> c.p.758
<br> c.p.759
<br> c.p.760
<br> c.p.761
<br> c.p.762
<br> c.p.763
<br> c.p.764
<br> c.p.765
<br> c.p.766
<br> c.p.767
<br> c.p.768
<br> c.p.769
<br> c.p.805
<br> c.p.806
<br> c.p.808
<br> c.p.809
<br> c.p.810
<br> c.p.815
<br> c
<.> p
<.> 8
<br> 1
6
<br> c
<.> p
<.> 8
<br> 1
7
<br> c.p.818
<br> c.p.819
<br> c.p.820
<br> c.p.821
<br> c.p.822
c.p.823
<br> c <.>
e <.>
21
<br> 8
<br> c <.>
e <.>
22
<br> 0
<br> c.p.833
<br> c.p.835
<br> c
<.> p
<.> 8
<br> 6
9
<br> c
<.> p
<.> 8
<br> 7
1
<br> c.p.886
<br> c.p...
0198291_23_6_nOOP_OPS_1-18_Rezkova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0198291/2023/6 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0256397/2023/KAU TEL./E-MAIL: 542 174 090/kaucky.jan@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích
<br> II.a III.tříd,ulice zahrnuté do oblasti placeného stání pod názvem akce „OPS 1-18,fáze A,Oblast
<br> Rezkova“,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel podání Statutárního města Brna (dále jen „SMB“),Dominikánské nám.196/1,601 67 Brno ve
<br> věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích týkající se vymezení oblastí,ve kterých
<br> lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu
<br> sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle příslušného nařízení vydaného SMB.MMB na základě
<br> své objednávky obdržel návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích formou výkresů <,>
<br> které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy.Všechny výkresy byly zpracovány
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČ: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-
<br> Štýřice <.>
<br> MMB dne 18.04.2023 pod č.j.: MMB/0198537/2023/HL,MMB/0199894/2023/HL,spis.zn.:
<br> 5400/OD/MMB/0198291/2023/2/3 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákon...

Načteno

edesky.cz/d/6422334

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz