« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 090/2023 ŽÚmB referent státní správy 05

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_090_23_ZUmB_referent_statni_spravy_05_2.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.090/2023
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> r e f e r e n t s t á t n í s p r á v y
<br> Živnostenský úřad města Brna,Referát spisovny
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajišťuje komplexně spisovou službu a předarchivní péči o dokumenty odboru,vykonává správní agendu
<br> nahlížení do spisu.Provádí ukládání správních spisů (včetně kontroly jejich úplnosti,označení spisovým
<br> znakem a skartačním režimem) a další dokumentace související s odbornou spisovou agendou odboru <.>
<br> Zabezpečuje vyhledávání spisů a jejich distribuci v rámci výpůjční služby pro potřeby odboru,kontroluje stav
<br> a úplnost spisů před jejich půjčením a po jejich vrácení.Podílí se na vyřazování dokumentů a skartačním
<br> řízení.Dbá na ochranu spisů před poškozením a zneužitím,zachovává mlčenlivost o zjištěných
<br> skutečnostech <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,vedoucí Referátu spisovny <,>
<br> tel.: 542 173 537 <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 7.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: po ukončení VŘ nebo dle dohody <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  střední vzdělání s maturitní zkouškou <,>
<br>  znalost právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti,zejména:
<br>  zákon č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.499/1991 S <.>,o archivní a spisové službě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.500/2004...

Načteno

edesky.cz/d/6422333

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz