« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Inzerát 091/2023 OSP psychoterapeut 05

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

i_091_23_OSP_psychoterapeut_05.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Magistrát města Brna
<br>
<br> přijme
<br> na funkční místa úředníků/úřednic
<br> v pracovním poměru na dobu určitou do 30.9.2025,pracovní úvazek 0,5
<br> (po dobu realizace projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing
<br> First“)
<br>
<br> p s y c h o t e r a p e u t
<br> Odbor sociální péče,Oddělení sociálního začleňování
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br> (inzerát č.091/2023)
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Podílí se na realizaci projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody
<br> Housing First“ na pozici psychoterapeut/ka.Podílí se na procesu zotavení se z traumatizujících životních
<br> událostí a opětovnou integraci do společnosti a běžného života.Podporuje klienty v postupném zlepšování
<br> jejich životní situace dle individuálních potřeb a v péči o duševní zdraví.Úzce spolupracuje s vedoucím přímě
<br> podpory,s case managerem <.>
<br> Hlavní činnosti:
<br>  využívá psychologických a psychoterapeutických prostředků u klientů projektů sociálního bydlení
<br> realizovaných v daném období <,>
<br>  navrhuje účastníkovi další odborníky pro řešení jeho zakázek,pomáhá vytvořit adekvátní podpůrnou
<br> síť <,>
<br>  účastní se případových setkání aktérů sítě <,>
<br>  provází účastníky projektu procesem zotavení a pracuje s tématem traumatu <,>
<br>  pracuje s individuálními tématy klientů v jejich přirozeném prostředí <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce podá: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX – tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br> Platové podmínky: 10.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: ihned
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110
<br> odst.4 zákon...

Načteno

edesky.cz/d/6422332

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz