« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Inzerát 092/2023 OSP terénní sociální pracovník CTI 05

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

i_092_23_OSP_terenni_soc._prac._CTI_05.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Magistrát města Brna
<br>
<br> přijme
<br> na funkční místa úředníků/úřednic
<br> v pracovním poměru na dobu určitou do 31.12.2025
<br> (po dobu realizace projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time
<br> Intervention a implementace městské nájemní agentury“)
<br>
<br> t e r é n n í s o c i á l n í p r a c o v n í k C T I
<br> Odbor sociální péče,Oddělení sociálního začleňování
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br> (inzerát č.092/2023)
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Podílí se na realizaci projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time
<br> Intervention a implementace městské nájemní agentury“ na pozici sociální pracovník/ce.Je odpovědný za
<br> přímou podporu účastníků programu po celou dobu realizace,vytváření individuálních plánů spolupráce s
<br> účastníkem a koordinaci podpory s konkrétními pracovníky individuální podpůrné sítě <.>
<br> Hlavní činnosti:
<br>  zjišťuje kompetence,silné stránky a zdroje účastníka,jeho potřeby a preference,identifikuje
<br> potenciální rizika ve vztahu ke změně bydlení <,>
<br>  podporuje účastníka ve fázi změny bydlení a zabydlení <,>
<br>  spolupracuje s účastníkem na zakázkách předcházejících riziku ztráty bydlení a zvyšujících kvalitu
<br> bydlení včetně zajištění finančních zdrojů <,>
<br>  spolupracuje na dalších zakázkách účastníka vyplývajících ze změny bydlení (zaměstnání,zdravotní
<br> stav,vzdělávání) <,>
<br>  navrhuje účastníkovi další odborníky pro řešení jeho zakázek,pomáhá vytvořit adekvátní podpůrnou
<br> síť <,>
<br>  účastní se případových setkání aktérů sítě <,>
<br>  zvyšuje kompetence klienta nutné pro trvalé udržení bydlení <,>
<br>  v případně rizikových situací ohrožujících bydlení je konzultuje s metodikem pro práci s cílovou
<br> skupinou <,>
<br>  zajišťuje a pr...

Načteno

edesky.cz/d/6422331

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz