« Najít podobné dokumenty

Plzeňský kraj - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice" dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Plzeňský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STKO Strasice_oznameni o nabyti PM_zmena c7 IP.pdf (394,9 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-ŽP/8735/23
Spis.zn.: ZN/4347/ŽP/22
Počet listů: 1
Počet příloh: 4
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 26.5.2023
<br> Oznámení
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
oznamuje podle § 13 odst.9 zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“),že dne 20.5.2023
nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/7471/23 ze dne
3.5.2023 <.>
<br> Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č.7 integrovaného povolení podle § 19a
odst.2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Skládka tuhého komunálního
odpadu Strašice.“ provozovateli tohoto zařízení,kterým je společnost SLUŽBY
OBCE STRAŠICE s.r.o <.>,IČO: 263 31 705,se sídlem Strašice 40,338 45 Strašice <.>
<br> Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době
na Krajském úřadu Plzeňského kraje,Škroupova 18,306 13 Plzeň.Na základě
ustanovení § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci není zveřejňována příloha
tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení IPPC a EIA
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> Příloha:
<br>  rozhodnutí o změně IP č.7 v elektronické či listinné podobě s vyznačením nabytí
právní moci dle rozdělovníku;
<br>  schválený provozní řád zařízení k odstraňování odpadů (březen 2023),provozní řád
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (březen 2023) a havarijní plán (únor
2023) dle rozdělovníku <.>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br> 2/2
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890...

Načteno

edesky.cz/d/6422285


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Plzeňský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz