« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Město Dobříš: výběrové řízení referent/ka SÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40808_2023_Hor_-_prodlouzeni_SU_III.pdf
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00WIAGH
ČJ.: MDOB 40808/2023/Hor
SPIS.ZN.: MDOB/1338/2023/VM
<br> VYŘIZUJE: JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: hornik@mestodobris.cz
<br> DATUM: 26.05.2023
<br>
<br>
<br> Oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení
<br>
<br> Městský úřad Dobříš
<br> zastoupený tajemníkem městského úřadu
<br> vyhlásil dne 24.04.2023 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
<br> „referent/ka stavebního úřadu“
<br> a prodlužuje termín pro podávání přihlášek
<br> do 19.06.2023 do 13:00
<br>
<br> Pracovní náplň: výkon obecného stavebního úřadu
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Místo výkonu práce: Dobříš (správní obvod ORP Dobříš)
<br> Platová třída: 9 nebo 10 (podle dosaženého stupně vzdělání a získání zkoušky ZOZ)
(podle započitatelné praxe od 21.710 Kč do 34.370 Kč)
<br> Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT
<br> Možný nástup: od 01.07.2023 nebo dle domluvy
<br>
<br> Požadavky na uchazeče:
 občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
<br>  fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
<br>  plná svéprávnost
<br>  bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena
pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání
související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by
nebyla odsouzena)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br> Kvalifikační předpoklad:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
<br> oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru <,>
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,nebo
c) ...
40808_2023_Hor_-_prodlouzeni_SU_III.docx
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
<br>
Identifikátor:
MDOBX00WIAGH
<br>
<br> ČJ.:
MDOB 40808/2023/Hor
<br>
<br> Spis.zn.:
MDOB/1338/2023/VM
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje:
JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Telefon:
318 533 303
<br>
<br> E-mail:
hornik@mestodobris.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Datum:
26.05.2023
<br>
<br>
<br>
Oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení
<br> Městský úřad Dobříš
zastoupený tajemníkem městského úřadu
vyhlásil dne 24.04.2023 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
„referent/ka stavebního úřadu“
a prodlužuje termín pro podávání přihlášek
do 19.06.2023 do 13:00
<br>
Pracovní náplň: výkon obecného stavebního úřadu
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Dobříš (správní obvod ORP Dobříš)
Platová třída: 9 nebo 10 (podle dosaženého stupně vzdělání a získání zkoušky ZOZ)
(podle započitatelné praxe od 21.710 Kč do 34.370 Kč)
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT
Možný nástup: od 01.07.2023 nebo dle domluvy
<br> Požadavky na uchazeče:
· občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
· fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
· plná svéprávnost
· bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by nebyla odsouzena)
<br>
<br> Kvalifikační předpoklad:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru <,>
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví <,>
d) nebo alespoň střední vzdělání s maturitou (technického směru výhod...
32769_2023_Hor_-_prihlaska_SU_III.docx
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
„referent/ka stavebního úřadu“ <,>
a to dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 24.04.2023
<br> Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
Číslo občanského průkazu:
Číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana):
<br> Kontaktní údaje
Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
Telefon:
e-mail:
<br> V ………………………….dne ………………….<.>
………………………………
podpis zájemce
<br> Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br> Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br> www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
Stránka 2 (celkem 2)

Načteno

edesky.cz/d/6422271

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz