« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OKPP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

13102_ref_agendy_kultury.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
<br> referenta/referentky agendy kultury
oddělení kultury
<br> odboru kultury a památkové péče
<br> Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3,BRNO
<br> Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,platová třída 11
<br> Termín nástupu: od 1.července 2023
<br> Charakteristika vykonávané práce: Vaší náplní práce bude zejména zpracování koncepce kulturního
rozvoje a péče o uspokojování kulturních potřeb občanů na území Jihomoravského kraje,sledování
profesionální a neprofesionální kulturní aktivity občanů,zpracování ekonomických analýz hospodaření
vybraných příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti kultury,spolupráce na
organizaci soutěží pořádaných příspěvkovými organizacemi z oblasti kultury,spolupráce s Regionálním
pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu,tvorba podkladů pro jednání volených orgánů kraje <,>
zpracování účetních podkladů pro uvolnění i pro vypořádání dotace a také činnosti související
se závěrečným vyhodnocením čerpání podpory včetně uplatňování případných sankcí,aj <.>
<br> Kontaktní pracovník: Mgr.XXXX XXXXX,vedoucí odboru kultury a památkové péče
telefon XXX 652 321,e-mail: fedor.petr@jmk.cz
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,oddělení personální odboru kancelář ředitele
telefon XXX XXX 230,e-mail: kucerova.martina@jmk.cz
<br> Požadujeme:
 potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
<br> vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 studijní obor: nejlépe kultura,společenské vědy
 zvláštní odborná způsobilost: při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy (do 18 měsíců
<br> po nástupu do pracovního poměru)
 znalosti oboru: orientace ve veřejných rozpočtech,veřejné správě,agendě příspěvkových
<br> organizací,kultury,v oblasti účetnictví ...

Načteno

edesky.cz/d/6422234

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz