« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OÚPSŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10209_referent_stavebniho_radu_04_2023_opak.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
<br> referenta/referentky agendy stavebního řádu
oddělení stavebního řádu
<br> odboru územního plánování a stavebního řádu
<br> Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3,BRNO
<br> Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,platová třída 11
<br> Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody
<br> Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka agendy stavebního řádu zajišťuje
přezkoumání rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů,zajišťuje vyřizování oznámení petic,podnětů
a stížností,provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele na úseku
stavebně správním; kontroluje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v rámci kraje
a podřízených správních úřadů; provádí konzultační a poradenskou činnost v oboru působnosti
územního správního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úseku stavebně-správním <.>
<br> Kontaktní pracovník: Ing.Věroslava Prskavcová,vedoucí oddělení stavebního řádu
odboru územního plánování a stavebního řádu
telefon 541 651 394,e-mail: prskavcova.veroslava@jmk.cz
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,oddělení personální odboru kancelář ředitele
telefon XXX XXX 230,e-mail: kucerova.martina@jmk.cz
<br> Požadujeme:
 potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním
<br> programu; naplnění § 13a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu čl.II přechodná ustanovení,bod 19,zákona
č.350/2012 Sb <.>
<br>  studijní obor: stavební,architektonický nebo právní
 znalosti oboru: všeobecný přehled v oblasti stavebně správní (zejména znalost zák.č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
vyhlášek,zák.č.184/2006 Sb <.>,o odnětí nebo omez...

Načteno

edesky.cz/d/6422232

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz