« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Vhodný kandidát/kandidátka na obsazení místa - OÚPSŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10205_DU_referent_pravni_agendy_2023_opak.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje
hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení místa
<br> referenta/referentky právní agendy
oddělení stavebního řádu
<br> odboru územního plánování a stavebního řádu
(pracovní poměr na dobu určitou – po dobu trvání rodičovské dovolené)
<br> Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3,BRNO
<br> Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,platová třída 11
<br> Termín nástupu: co nejdříve - dle dohody
<br> Charakteristika vykonávané práce: referent/ka právní agendy zabezpečuje komplexní právní činnosti
oddělení včetně zastupování v soudních řízeních,zajišťuje přezkoumání rozhodnutí správních orgánů
nižších stupňů,zajišťuje vyřizování oznámení petic,podnětů a stížností,provádí úkony správn ího
orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele na úseku stavebně správním; kontroluje výkon státní
správy na úseku stavebního řádu v rámci kraje a podřízených správních úřadů; provádí konzultační
a poradenskou činnost v oboru působnosti územního správního úřadu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje na úseku stavebně-správním,aj <.>
<br>
Kontaktní pracovník: Ing.Věroslava Prskavcová,vedoucí oddělení stavebního řádu
odboru územního plánování a stavebního řádu
telefon 541 651 394,e-mail: prskavcova.veroslava@jmk.cz
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,oddělení personální odboru kancelář ředitele
telefon XXX XXX 230,e-mail: kucerova.martina@jmk.cz
<br>
<br> Požadujeme:
 potřebné vzdělání: naplnění § 13a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu čl.II přechodná ustanovení <,>
bod 19,zákona č.350/2012 Sb <.>
<br>  studijní obor: právo
 znalosti oboru: všeobecný přehled v oblasti stavebně správní (zejména znalost
<br> zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcích vyhlášek,zák.č.184/2006 Sb <.>,o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě,...

Načteno

edesky.cz/d/6422231

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz