« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky (328.07 kB)
OBEC PLUŽNÁ
se sídlem: Obecní úřad Plužná,Plužná 54,294 23 Čistá,IČ: 00509019
<br> tel.: 724 186 488,e-mail: obec.pluzna@seznam.cz,http://www.pluzna.cz,ID datové schránky: k2camp8
<br>
<br>
<br> Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> (tato zakázka není v souladu s ustanovením § 18 odst.5 zákona č.137/2006
<br> Sb <.>,o veřejných zakázkách zadávána podle tohoto zákona)
<br>
<br>
Název zakázky malého rozsahu:
<br>
<br>
<br> „Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro obec Plužná s platností od
<br> 1.1.2024 do 31.12.2033“
<br>
Identifikační údaje zadavatele:
<br> OBEC Plužná
<br> Plužná 54,294 23 Čistá
<br> IČ: 00509019
<br>
<br> 1.Vymezení předmětu zakázky,možnosti získání zadávací dokumentace:
<br>
Vyhotovení lesního hospodářského plánu dle § 24 - 27 zákona č.289/1995 Sb.<,>
<br> o lesích a změně některých dalších zákonů v platném znění,vyhlášky Mze ČR
<br> č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování a dle platných informačních standartů
<br> lesního hospodářství pro lesní majetek obce Plužná
<br>
<br> Předpokládaný rozsah lesních pozemků ve vlastnictví obce Plužná má celkovou výměru 60,42
<br> ha.Součástí zakázky je vyhotovení žádosti o dotaci na tvorbu LHP <.>
<br>
<br> 2.Zadavatel poskytne
<br> − majetkovou držbu v aktuálním stavu (LV a předpokládaný soupis parcel pro
vyhotovení LHP)
<br> − 1 paré porostních map platného LHP
<br> − dostupné podklady pro aktualizaci stavu lesa hospodářskou knihu,textovou část LHP
apod <.>
<br>
<br> 3.Zadavatel požaduje
<br> − účast při definování a projednávání hospodářských záměrů vlastníka
<br> − účast při tvorbě rámcových směrnic hospodaření a základních rozhodnutí
<br> − účast při přípravě podkladů pro kategorizaci lesů
<br> − projednání všech navržených hospodářských opatření v porostních skupinách
<br>
4.Požadované výstupy LHP
<br> a) Prozatimní:
Parcelní mapa 1:10 000
<br> Seznam parcel
<br> Hospodářská kniha – digitální formát PDF
<br>
<br>
<br>
Porostní mapa 1:10 000
<br> Těžební mapa 1: 10...

Načteno

edesky.cz/d/6421818

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz