« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška o záměru stanovení doplnění DZ - SSZ 0.23 Koliště-Křenová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0142794_Doplneni_DZ_K._0.23_Koliste_-_Krenova.pdf
K 0.23 KOLIŠTĚ- KŘENOVÁŠ
<br> Rameno 1: Koliště— MK II.třídy,ZÁKOS Rameno 2: Křenová— MK II.třídy,ZÁKOS Rameno 3: Dornych— MKII.třídy,ZÁKOS Rameno 4: Benešova — MKIII.třídy,ZÁKOS
<br> '? \v 120 $ z|u_tá) dl.25
<br> INSTALOA
<br> LEGENDA : o 51,LT"“13_“ Egmont / '%'lílřsí
<br> B 1 Odstranit
<br> co.!a
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RušENE'
<br> Poznámka:
<br> Výkresová dokumentace byla zpracována na základě požadavku DPMB,za účelem řešení dopravní situace v místě jízdního pruhu na ulici Křenová za světelně rízenou křivoatkou <.>
<br> Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které není znázorněno v této výkresové dokumentaci a které překáží instalaci nového VDZ,musí být před realizací tohoto výkresu Odstraněno <.>
<br> DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 <.>
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ii ING./15.PERNICA ING./l,<.> PERNICA ING.l:.s \VIKOVÁ ING/yl.PERNICA EI k; Br něnské ' * komunikace / „UL-.; % / 12,— % 2\ / %— % úTVAR novuvnžuo mžENÝRsrvi OBJEDNATEL DOKUMENTCE: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO DATUM BŘEZEN 2023 NÁZEV AKCE: FORMAT A3 DZ KŘENOVÁ - ÚPRAVA JIZDNÍCH PRUHů srupzň.v v.v : MĚŘÍTKO 1500 K 0.23 KOLISTE - KRENOVA šum“ NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ čísm VÝKRESUI SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ „_1
0142794-1_Verejna_vyhlaska_Krenova_-_MK_vyzva_TDZ.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0142794/2023 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0142794-1/2023/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 784/vosinek.vlastimilj@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu – ulice Křenová,v křižovatce
<br> K 0.23 Koliště - Křenová – změna a doplnění dopravního značení <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice Křenová,v křižovatce K 0.23 Koliště - Křenová – instalace dopravního značení DZ a
<br> související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
<br> znění,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č <.>
<br> 361/2000Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny
<br> organizace dopravy – místní komunikace II.třídy (Zákos ),ulice Křenová,v křižovatce K 0.23
<br> Koliště - Křenová - změna dopravního značení a související změny místní úpravy provozu
<br> na předmětné ulici Křenová,v křižovatce K 0.23 Koliště - Křenová - změna dopravního značení <,>
<br> projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno – město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničn...

Načteno

edesky.cz/d/6418982

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz